Preskoči na vsebino


MAŠNI NAMENI od 11. junija do 2. julija  2017

 

P. 12. 6.  19.30  + Ludvik, obl. in stari st. Krampelj

T. 13. 6.  ----

S. 14. 6.. 19.30  +Frančiška Petrič in Marija Dremelj

Č. 15. 6.  10.00 +župnik Milan Grden

                     19.30  Rudi in Milan Podržaj

P. 16. 6. 19.30  +Frančiška Omahen, 7. dan

S. 17. 6. -----

N. 18. 6.   7.00  +Angela Zajc  (po sv. maši bo PROCESIJA)

               10.00  +Janez in Ivana Pečjak, obl.

 

P. 19. 6.  19.30  +Marija in Franc Kocman, (Ponova vas)

T. 20. 6.  ----

S. 21. 6.. ----

Č. 22. 6.  19.30 +Janez in Jožica Skubic

P. 23. 6. 19.30  +Anton Boh

S. 24. 6.----

N. 25. 6.   8.00  +Jože, obl. in Jožko Garvas

                 10.00   pok. Gršetovi iz Pec

 

P. 26. 6.  19.30  +Albina Hribar

T. 27. 6.  ----

S. 28. 6.. ----

Č. 29. 6.  18.30  +Ana Erbežnik, obl.

P. 30. 6.. ----

S. 1.7. ----

N. 2. 7.   8.00  +Marija Kocjan

               10.00  +Antonija in Janez Tomšič, obl.

 

 

MAŠNI NAMENI  od 22. maja do 11. junija 2017

Maja bodo svete maše med tednom še ob 18. uri, od 1. junija naprej pa ob 19.30.

P. 22. 5.   18.00  SMRJANE:  Poljska maša

T. 23. 5.   18.00  ROGATEC:  Poljska maša

S. 24. 5.   18.00  TABOR  Poljska maša

Č. 25. 5.   VNEBOHOD:  10.00 za priporočene rajne    

                                                18.00  + Marija in Anton Perko, obl.

P. 26. 5. .  18.00 + Franc Škrjanc, obl. (Udje 7)

S. 27. 5. .  18.00  +Pok. Mavec in Praprotnik, obl.
_______________________________________________

N. 28. 5.   8.00  + Jože Goršič, (Št. Jurij 65)

                 10.00  za zdravje  (PRVO SV. OBHAJILO)

______________________________

P. 29. 5. 18.00  pok. iz družine Sever

T. 30. 5. 18.00  +MARJETKA  Ostanek

S. 31. 5. 18.00  + Dragica Skubic, 30. dan

Junija bodo svete maše med tednom ob 19.30.

Č. 1. 6. 19.30  +Jože Marentič, obl.

P. 2. 6. 19.30  +Milan Gris

S. 3. 6. 19.30  +Anton in Pavla Tomšič, obl.

   ,          do 24.00  Molitveno bdenje ob relikviji sv. Leopolda Mandiča  

N. 4. 6.     8.00  +st. Hribar in Jera Koder, obl. (Ponova vas)

                10.00  +Frančiška Mehle, obl.

                16.00 za vse bolne in trpeče

 

P. 5. 6.  19.30  +st. Jeršin

T. 6. 6.  ----

S. 7. 6.. 19.30  pok. Goršetovi iz Pec

Č. 8. 6.  19.30  +st. in Marija Glinšek

P. 9. 6.. ----

S. 10. 6.  19.30  +Rudi in Marija Podržaj

N. 11. 6.   8.00  +Marija Kocjan

               10.00  +Janez Tomšič, obl.

 

MAŠNI NAMENI  od 1. do 21. maja 2017

P.  1. 5.   18.00  +Frančiška Rebolj, obl (Ponova v. 41)

T. 2. 5.   18.00  ŠMARNICE

S. 3. 5.   18.00  +st. Viršek in Jožefa Janežič

Č. 4. 5.   18.00  +Dragica Skubic, 7. dan

P. 5. 5. .  18.00 + Milan Janežič in pok. Permetovi

S. 6. 5. .  18.00  +Marija Dremelj, obl. (Ponova v.)

N. 7. 5.     8.00  + Alojzija in Anton Ogrinc

                 10.00  za žive in pokojne gasilce

______________________________

P. 8. 5. 18.00  +Anton Boh

T. 9. 5.   18.00  ŠMARNICE

S. 10. 5. 18.00  + Marija Kocjan

Č. 11. 5. 18.00  ŠMARNICE

P. 12. 5. 18.00  +Jože in Jožica Goršič, obl. (Ponova v. 28)

S.  13. 5. 18.00  +Jože Remic, obl.

N. 14. 5.   8.00  +st. in brat Skubic, obl.  (Bičje)

               10.00  v zahvalo

P. 15. 5.  18.00  +Albina Hribar, 30. dan

T. 16. 5.  18.00  ŠMARNICE

S. 17. 5.. 18.00  + Olga in Franc Gobec, obl.

Č. 18. 5.  18.00  ŠMARNICE

P. 19. 5.. 18.00  +pok. Kocmanovi (Ponova v. 52)

S. 20. 5.  18.00  +Jože Žmuc, obl.

N. 21. 5.   8.00  +Rozalija Rebolj

               10.00  +Angela Zajec

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAŠNI NAMENI  od 10. do 30. aprila 2017

N. 23. 4.   8.00  +Marinka Omahen, obl.
               10.00  +Framc Mehle, obl. In sorodniki

P. 24. 4. 18.00  +Goršetovi iz Pec

T. 25. 4.

S. 26. 4.. 18.00  + St. Trontelj in st. Zaviršek (Čemetija)

Č. 27. 4.

P. 28. 4.. 18.00   +Marija Viršek, obl.

S. 29. 4.  --

N. 30. 4.   8.00 + st. Martin in Marija Janežič, obl
               10.00  Marjetka Ostanek in pok. Štrlekar

 

GREGORJANSKA MAŠA (30 namenov) za +Antonijo Tomšič -
se opravlja na Rakovniku. Darovali so Hribarjevi iz Bičja.

P. 10. 4.   18.30  +pok. iz družine Škrjanc (Udje 7)

T. 11. 4.

 S. 12. 4.   18.30  +Marija Šerjak

Č. 13. 4.   19.00  +starši Kastelic

P. 14. 4. .  19.00  obredi velikega petka

S. 15. 4. .  19.00  +st. Kozlevčar in Manca Podržaj

N. 16. 4.   8.00 + Marija Kocjan

               10.00  +župnik Milan Grden

_______________________________

Svete maše med tednom bodo ob 18. uri!

P. 17. 4. 10.00 +župnik Anton Hostnik

T. 18. 4.  -

 S. 19. 4.  18.00 + st. Okorn in st. Kunej

Č. 20. 4. 

P. 21. 4. 18.00  +Alojz in stric Jože Hribar, obl.

S.  22. 4. 8.00      za vse farane (CELODNEVNO ČEŠČENJE)
                  18.00    Rozalija, Franc in dva brata Mehle, obl.

N. 23. 4.   8.00  +Marinka Omahen, obl.
               10.00  +Framc Mehle, obl. In sorodniki

P. 24. 4. 18.00  +Goršetovi iz Pec

T. 25. 4.

S. 26. 4.. 18.00  + St. Trontelj in st. Zaviršek (Čemetija)

Č. 27. 4.

P. 28. 4.. 18.00   +Marija Viršek, obl.

S. 29. 4.  --

N. 30. 4.   8.00 + st. Martin in Marija Janežič, obl
               10.00  Marjetka Ostanek in pok. Štrlekar

 

........................-------------------------------------------- ...........................................

 

MAŠNI NAMENI  od 20. marca do 9. aprila 2017

Svete maše med tednom bodo še naprej ob 18.30!

P. 20. 3. +Rezka Podlogar, obl.

T. 21. 3. +Vida Krivec, obl.

S. 22. 3. + Anton Tomšič, obl.

Č. 23. 3. devetdnevnica pred sv. birmo

P. 24. 3. +Janez Kraljič, obl.

S. 25. 3. +st. in oba brata Drobnič

N. 26. 3.   8.00 + Marjeta Ostanek

               10.00  v čast Sv. Duhu za birmance - SVETA BIRMA

P. 27. 3. +Jože Viršek

T. 28. 3. +Janez Žmuc, obl.

S. 29. 3. + pok. Virantovi (Udje 9)

Č. 30. 3.  -

P. 31. 3. Valentinčičevi (Bičje 14)

S.  1. 4. +pok. Podržajevi (Mala vas)

N. 2. 4.   8.00  priporočeni rajni

               10.00  Goršetovi iz Pec

P. 3. 4. +Ivan Starič,obl.

T. 4. 4.

S. 5. 4.. + Stane Janežič, obl.

Č. 6. 4.

P. 7. 4.. +Stane in Rozalija Jamnik

S. 8. 4.. +Milan GRIS

N. 9. 4.   8.00 + Marjeta Ostanek (CVETNA NEDELJA)

               10.00  Stanislav ŠTRUKELJ in st. ZUPANČIČ

 

GREGORJANSKA MAŠA (30 namenov)

za +Antonijo Tomšič oddana na Rakovnik.
Print Friendly and PDF