Preskoči na vsebino


ŠMARNICE – bodo v Št. Juriju vsak večer ob 19. uri.

Mašni nameni od 6. do 27. maja 2018

7. 5. ponedeljek: Prošnji dan: ob   19.00  -Vino – Smrjene – za blagoslov
8. 5.  torek:          Prošnji dan: ob   19.00  -Rogatec – za blagoslov
9. 5.  sreda:         Prošnji dan:
ob   19.00  -Tabor – za blagoslov
10. 5: četrtek:       Vnebohod:  ob 10.00 +.Frančiška Omahen (nam. cvetja)
                                                      ob 19.00 +.Franc in Olga Gobec, obl..
11.5. petek:   Estela, mučenka:  ob 19.00 +Frančiška Mehle, obl.
12.5. sobota: Pankracij, muč.: ob 19.00 +Jože Remic, obl.   12.5.-sobota:

13.5. 7. velikon. nedelja:       ob   8.00  +Majda Škulj, 7.dan
            Fatimska Mati B.        ob 10.00 +st. Franc in Ana Mehle in teta Anica
17.5.- četrtek Jošt, puščavnik: ob 19.00 +Marija in Rudolf Podržaj.
18.5. -petek:    JanezI, pp.:      ob 19.00 +Jože Žmuc, obl.
19.5.  Urban I. pp.:                   ob 19.00 +pok. Kocmanovi (Pon. vas 52)   19.5. -sobota:

20.5. 7. BINKOŠTI:                ob   8.00  +pok. Maver, (Zagradec)
                                                   ob 10.00 +Jože in Jožko Garvas, obl.

21.5. -Binkoštni ponedeljek: ob 19.00 po namenu
24.5. -četrtek: Marija Pomagaj     ob 19.00 +.st. Hribar in Jera Koder, obl. (Ponova vas)
25.5. -petek: Gregor VII. pp.:        ob 19.00 +Franc Škrjanc, obl. (Udje 7)
26.5. -sobota:Filip Neri, duh..:      ob 19.00 +pok. Mavec in Praprotnik, obl.

27.5.    NEDELJA                    ob   8.00  + Anton Boh (nam. cvetja)
            Sveta Trojica:.             ob 10.00 +Jože Goršič, obl. (Št. Jurij)

Mašni nameni od 15. aprila do 6. maja 2018

19.4. -četrtek, Leon, papež:    ob 19.00 +Dragica Skubiic, obl.
20.4. -petek: Teotim,škof:      ob 19.00 +Rozalija, Franc in brata Mehle, obl.
21.4. –sob.: CELODNEVNO- ob 8.00 +iz družine Maver (Zagradec)
                ČEŠČENJE:             ob 19.00 +Alojz in Frančiška Hribar, obl.

22.4.-4. velikon. nedelja:  ob   8.00  +st. Tine in Olga Drobnič
          ŽEGNANJSKA              ob 10.00  + Stanislav Štrukelj, obl.

26.4. -četrtek, Marija:               ob 19.00 +St. Trontelj in st. Zaviršek
27.4. -petek: Hozana  :           ob 19.00 +pok. Škrjanc (Udje 7)
28.4. -sobota: Peter Ch.            ob 19.00 +Anton Tomšič, obl.

29.4.-5. velikon. nedelja:     ob   8.00  +st. ter brata Stane in Tine Janežič
          Katarina, devica           ob 10.00  + st Okoren in st. Kunej

1. 5.: torek: Sv. Jožef Delavec: ob   19.00  +Albina Hribar (nam. cvetja)
3.5.- četrtek: Filip in Jakob:            ob 19.00 +.Antonija Tomšič, (nam. cvetja)
4.5. -petek: Florjan, muč.:            ob 19.00 +Marija Dremelj (Ponova vas)
5.5. -sobota: Angel, muč.:                ob 19.00 +Frančiška Rebolj

6.5. -6. velikon. nedelja:           ob   8.00  +Marinka Omahen, obl. in st. Zelnikar
            Dominik Savio                  ob 10.00  za zdravje (Bičje)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mašni nameni od 26. marca do 15. aprila 2018

26.3. -Ponedeljek: Larisa:                    ob 18.00 +.Alojzij Rebolj (nam. cvet.)
29.3. -Veliki četrtek:                           ob 18.00 +Jožefa Viršek.
30.3.- Veliki petek:                             ob 18.00 +Obredi velikega petka
31.3.-Velika sobota:                           ob18.00 + Terezija, Jože in sorodniki Jeršin

1.4. VELIKA NOČ
                    ob 7.00  + Frančiška Okoliš
                                                 ob 10.00  + župnik Ivan Mihelič

1.4. Velikonočni ponedeljek:   ob 8.00  +Marija Gale
5.4.- četrtek: Vincencij F.:        ob 18.00 +Ivan Starič, obl.
6.4. -petek: Viljem, opat:       ob 18.00 +st. Viršek in Jožefa Janežič, obl.
7.4. -sobota:Janez, duh.:        ob18.00 +st. in brata Drobnič

8.4. - Bela nedelja:         ob   8.00  +Stane Janežič, obl.
                                    ob 10.00  za vse priporočene rajne.

12.4. -četrtek, Viktor, muč.:    ob 18.00 +st. Kastelic, obl.
13.4. -petek: Martin  I. pp.     ob 18.00 +Milan Janežič, obl.
14.4. -sobota: Valerijan:        ob 18.00 +st. Kozlevčar, Manca Podržaj in Tinka Zupančič, obl.

15.4.- 3. velikon. nedelja:      ob   8.00  +Stane, obl. in Rozalija Jamnik
                    ob 10.00  +Albina Hribar, obl.

Mašni nameni od 8. do 25. marca 2018
8.3. -četrtek: Janez od Boga:             ob 18.00 +pok. iz družin  in Rudi Podržaj.
9.3.- petek: Frančiška Rimska:         ob 18.00 +Frančiška Gruden.
10.3.-40 sobota: mučencev:               ob18.00 + Albina Hribar (nam. c.)

11.3. -4. postna nedelja: :        ob 8.00  + Alojzij Rebolj (nam. c.)
                                                 ob 10.00  Branko in Alojz Drobnič
15.3.- četrtek: Klavdij:           ob 18.00 +st. in brata Trontelj (Cerovo 6)
16.3. -petek: Julijana:            ob 18.00 +Marjetka Primc, obl.
17.3. -sobota:Aleš:                 ob18.00 +Vida Krivec, obl.
18.3. - 5. postna nedelja:       ob   8.00  +Ana Štrukelj (nam. c.)
                                                ob 10.00  + Jože, Albina in Marjan Trontelj, obl.
                                                ob 14.50 – Križev pot na Tabor (kapelica sv. Antona)
19.3. -ponedeljek,sv. Jožef:   ob19.00!! + Frančiška Gruden (nam. c.)
22.3. -četrtek, Lea       :           ob 18.00 +Anton Gašperšič
23.3. -petek: Rebeka              ob 18.00 +Janez in st. Kraljič
24.3. -sobota: Gospodovo      ob 9.00 +župnik Milan Grden
            oznanenje:                 ob 18.00 +Janez Žmuc, obl.
25.3. - Cvetna nedelja:          ob   8.00  +župnik Ivan Mihelič
                         ob 10.00  + Rezka Podlogar

Mašni nameni od 14. februarja do 4. marca 2018


14.2.sreda: PEPELNICA :ob 18.00 za priporočene rajne
15.2. četrtek: Klavdij:ob 18.00 +Ana Svrtan
16.2. petek: Julijana   ob 18.00 +župnik Milan Grden (rojstni dan)
17.1. sobota:Aleš  ob18.00 +Robert Zver

18.1. 1. postna nedelja:      ob 8.00  + Jože Perme, obl.
                                                    ob 10.00  + župnik Alojzij Tome, (50- letnica smrti)

22.2. četrtek,Maksimiljan:      ob 18.00 +Marija Gale, 30. dan
23.2. petek: Polikarp              ob 18.00 St. Hribar (Pon. vas 13)
24.2. sobota: Matija, ap.:        ob 18.00 +Jože Rojko

25.2. 2. postna nedelja:     ob 8.00  +Milan Podržaj, obl.
                                                     ob 10.00  + Angela Doblekar (nam. cvetja)

1.3. četrtek: Albin:                  ob 18.00 +Milan in Rudi Podržaj.
2.3. petek: Neža Praška:       ob 18.00 +Herman Javornik, obl..
3.3. sobota:Marin                    ob18.00 +Frančiška Omahen (nsm. cvetja)

4.3. 3. postna nedelja: :      ob 8.00  + Ana Štrukelj (nam. cvetja)
                                                      ob 10.00  Jože Podlogar

------------------------------------------------------------------

Mašni nameni od 25. januarja do 11. februarja 2018

25.1. četrtek, Pavel:       ob 18.00 +Tončka Mihalič, obl.
26.1. petek, Timotej:      ob 18.00 +Marija Oven
27.1. sobota: Angela:     ob 18.00 +Franc Zajc

28.1. nedelja: svetopisemska:    ob 8.00  +Davorin Žitnik
                                                 ob 10.00 +Albina Hribar

1.2. četrtek,Brigita:       ob 18.00 +Dragica Skubic.
2.2. petek: Svečnica   ob 8.00 za priporočene rajne
                                  ob 18.00  +Drago, Jože in Hedvika Remic, obl.
3.2. sobota: Blaž:         ob 18.00  +Albina, Franc in pok. Škrjanc, obl.

4.2. nedelja: 5. med letom:    ob 8.00  +Angela Zajc
                                            ob 10.00 +st. Lojze in Alojzija Žitnik

8.2. četrtek: Hieronim:      ob 18.00 +župnik Milan Grden, obl.
9.2. petek: Apolonija:         ob 18.00 +Milan Gačnik, obl..
10.1. sobota:Sholastika:    ob18.00 +Anton Boh
11.1. nedelja: Lurška MB:  ob 8.00  +Franc Škufca, obl.
                                        ob 10.00  +Marija Nimac, obl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Mašni nameni od 1. do 21. januarja 2018

1.1. ponedeljek, Novo leto:    ob 8.00  + Jože in Marija Škulj, obl.
                                              ob 17.00 + Alojzij Rebolj, 30. dan

4.1. četrtek, Angela:              ob 18.00 +Rozalija in Jože Jeršin, obl.
5.1. petek: Milena                  ob 18.00 +Anton in Angela Zrimšek, obl.
6.1. sobota: Sv. trije Kralji:   ob  8.00 +Angela Zajc
                                            ob 18.00 +Marija Perme, obl.

7.1. nedelja: Jezusov krst:   ob 8.00  +Anton Boh, obl.
                                           ob 10.00  + st.Hribar, obl. (Bičje)

11.1. četrtek, Pavlin:           ob 18.00 +Marija Klančar, obl.
12.1. petek: Tatjana            ob 18.00 +Viljem Meglič.
13.1. sobota:                      ob 8.00 +Angela Zajc
                                         ob 18.00 +Marija Perme, obl.

14.1. nedelja: 2. med letom: ob 8.00  +Jožefa in Jakob Gale.
                                        ob 10.00  + Marija Ločniškar, obl.

18.1. četrtek, Marjeta:             ob 18.00 +Anton Trontelj, obl. in sorodniki
19.1. petek: Suzana:              ob 18.00 +st. Rebolj, obl. in Marjan.
20.1. sobota:Boštjan:             ob 8.00 +Anton Vidic in Vili Ješovnik
21.1. nedelja: 3. med letom:   ob 8.00  +župniki + Ivan Mihelič, Milan Grden in Anton Hostnik
                                             ob 10.00  + Antonija Tomšič, Rogatec

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.12. četrtek: ob 18.00 + starši ter Stane in Tine Janežič, obl.
15.12. petek:   ob 18.00 + Franc Flere
16.12.. sobota: ob 18.00 + Vida Tomšič, obl.
17.12. nedelja: ob 8.00+ st. Hribar in st. Krivec
                         ob 10.00+ st. in Ciril Rebolj (Bičje), obl.

19.12. torek: ob 19.00!    SPOVEDOVANJE
                       + Anton Boh (namesto cvetja)
21.12. četrtek: ob 18.00 + Andrej Dremelj, obl.
22.12. petek: ob 18.00 + Marija Kocjan, obl.
23.12. sobota: ob 18.00 + st. Ogrinc in Godec

 

24.12. nedelja:    ob 8.00+ župnik Ivan Mihelič
                         ob 10.00  + Janez Podržaj, obl.

                        ob 17.00    božična igrica
                        ob 17.20    za priporočene rajne
                        ob 24.00 + starši Okloliš

25.12. BOŽIČ  ponedeljek:  ob 8.00  +Ana Štrukelj
                                         ob 10.00 + Ivan Starič


26.12. torek: ob 8.00  +ZA DOMOVINO
                   ob 10.00  - SMRJANE: za vse pok. mežnarje

28.12. četrtek: ob 18.00 + st. in Anton Novak, obl.
29.12. petek: ob 18.00 +Marija Škufca, obl.
30.12.. sobota: ob 18.00 + Antonija Tomšič, obl.

31.12. nedelja: ob 8.00    + Frančiška Gruden (nam. cvetja)
                         ob 10.00   + Jože Podlogar, obl.

 

.................................................................................................................................

 

Mašni nameni od 23. novembra do 10. decembra 2017:

 23. 11. četrtek:          ob 18.00  +Jože Krivec, obl.
24.11. petek:              ob 18.00 +Marija Jerman, obl.
25.11. sobota:           ob 18.00  +Alojz in Marija Hribar

26.11. nedelja:          ob  8.00  +starši in bratje Janežič 
                                        ob 10.00  +Ana Štrukelj 
                             /srečanje zakonskih jubilantov/

30.11. četrtek:           ob 18.00 +Barbara Sevšek. 
1.12. petek:               ob 18.00 +pok. Jernejevi (Bičje 17) 
2.12. sobota:             ob 18.00 + pok. iz družine Kumar 

3.12. nedelja:            ob 8.00  +Franc in Jožefa Valentinčič 
                                     ob 10.00  +Slavko Podlogar obl.
                                     ob 18.00 MIKLAVŽEV VEČER

7.12. četrtek:             ob 18.00 +Angela Goršič,  obl. 
8.12. petek:             ob  8.00  + Angela Doblekar, obl. 
                                    ob 18.00 +Anton Rebolj, obl. (Ponova vas) 

9.12.. sobota:            ob 18.00 + Terezija Žmuc, obl.

10.12. nedelja:      ob  8.00  +Ivan in pok. Muhičevi 
                                    ob 10.00  +Jože Novak, obl.

                

 

Mašni nameni od 31. oktobra
                                               do 19. novembra 2017:

31 .10. torek:             ob 18.00 +Jožefa Žmuc, obl. 
1. 11. Vsi sveti:          ob  8.00  za vse priporočene rajne  
                                       ob 10.00  +Anton Hostnik, obl.  

                                       ob 14.00  +za farane

2. 11. četrtek:            ob 8.00 za duše v vicah 
                                       ob 18.00  +st. Kozlevčar, Manca Podržaj in Tinka Zupančič

3.11. petek:                 ob 18.00 +Milan Grden 
4.11. sobota:               ob 18.00  +Stane Perme, obl.

5.11. nedelja:             ob  8.00  +Janez Valentinčič, obl. 
                                        ob 10.00  +Marija in Franc Rebolj, obl.
 

9.11. četrtek:               ob 18.00 +Anton in Jožefa Tome, obl. 
10.11. petek:               ob 18.00 +pok. iz družine Štrukelj (Podgorica) 
11.11. sobota:             ob 18.00 + pok. starši in Tomaž Trontelj (Ponova vas 35) 

12.11. nedelja:           ob  8.00  +Anton Valentinčič, obl. (Bičje) 
                                        ob 10.00  ROGATEC - ŽEGNANJE  

16.11. četrtek:            ob 18.00 +Janez Primc, obl. (Bičje)  
17.11. petek:               ob 18.00 +Terezija Ferjan 
18.11. sobota:                         18.00 + Janez in Frančiška Trontelj, obl. 

 

19.11. nedelja:           ob  8.00  +st. in brata Skubic (Bičje) 
                                        ob 10.00  +st. Marija in Anton Gačnik (Ponova vas)  

 

   Mašni nameni od 8. do 29. oktobra 2017:

8.10. nedelja:      ob  8.00  Za pok. Petrove (iz Bičja)
                                 ob 10.00  +Darja Vesenjak, obl.

12 .10. četrtek:     ob 18.00 +pok Perme in Strle
13.10. petek:         ob 18.00 +Frančiška Gruden   (namesto cvetja)
14.10. sobota:      ob 18.00  pokjna župnika: Anton Hostnik in Milan Grden

15. 10. nedelja: ob  8.00  +Anton Rigler in st. Mesojedec
                                ob 10.00  +Ana Doblekar

19.10. četrtek:      ob 18.00 +pok. iz družine Kastelic 
20.10. petek:        ob 18.00 +Ana Štrukelj, 30. dan 
21.10. sobota:      ob 18.00 + Anton Vidic, obl.   

22.10. nedelja:    ob  8.00  +Milan Podržaj (Ponova vas) 
                                  ob 10.00  +Franc Flere

26.10. četrtek:      ob 18.00 +Rozalija, obl. In Stane Jamnik 
27.10. petek:        ob 18.00 +Tone, Jerca in sin Tone Križman 
28.10. sobota:      ob 18.00 + Jože in Jožica Goršič
29.10. nedelja:    ob  8.00  +Franc Gruden  in Frančiška Virant, obl.
                                  ob 10.00  +Alojzij Škrjanec, obl.

 

 

Mašni nameni od 17. septembra  do 8. oktobra 2017:

 

17.9. nedelja:           ob  8.00  +starši in brat Virant (Ponova vas)

                                 ob 10.00  +Marjan in st. Biščak

21.9. četrtek:        18.00 + Vida Viršek, obl.

  22.9. petek:          18.00   pok. iz družine Maver (Zagradec)

  23.9. sobota:-      18.00   pok. Galetovi

  24.9. nedelja:      8.00 +Stane Štrukelj, obl.

                              10.00  +Anton Virant, obl.

                         
28. 9. četrtek:                18.00: +Marija Šerjak (nam. cvetja)

29. 9. petek:                  18.00  + Radeževi

30.9. sobota:                 18.00 + Rozi Barle, obl.

 1. 10. nedelja:               8.00  Jožefa in Pavla Drobnič (Mala vas)

                                      10.00  +GabrijelDevetak

 

5.10. četrtek:                 18.00 +starši in brat Trontelj (Cerovo 6)

6.10. petek:                   18.00 +Pavla in Ivan Šerjak

7.10. sobota:                 18.00 + Marija Perme, (Ponova vas)

 

8.10. nedelja:                 8.00  za pok. Petrove (iz Bičja)

                                      10.00  +Darja Vesenjak, obl.

     

 

MAŠNI NAMENI od  28. avgusta  do 17. septembra  2017

 

31.8. četrtek:            ob 18.00 + pok. Kepetovi

  1.9. petek:               ob 18.00 +Franc Remic, obl.

  2.9. sobota:-           ob 18.00 + Anton in Marija Šipelj, obl.

  3.9. nedelja:           ob  8.00   +Frančiška Gruden, 30. dan

                                   ob 10.00  +Ivan Škrjanc, obl.

Za pokojno Frančiško Gruden je bila oodana tudi
GREGORJANSKA MAŠA,
ki se bo (30 dni) opravljala v samostanu Stična.

6.9. sreda:                 18.00: pok. iz družine Javornik (Podgorica)

7. 9. četrtek:             18.00: +pok. Brtolmetovi

8. 9. petek:                10.00 +Alojz Viršek, obl.
Mali šmaren - ob 18.00  + Marija Krampelj, obl.

9.9. sobota:              ob 18.00 +Podržajevi (Mala vas).

10.9. nedelja:           ob  8.00  Angela Doblekar

                                 ob 10.00  +Alojz Mehle, obl.

 

14.9. četrtek:            ob 18.00 +Alojzija Barlič, obl.

15.9. petek:               ob 18.00 +Gršetovi iz Pec

17.9. nedelja:           ob  8.00  +starši in brat Virant (Ponova vas)

                                 ob 10.00  +Marjan in st. Biščak

 

 

 

 

MAŠNI NAMENI od 31. julija  do 27. avgusta  2017

31.7. ponedeljek:     ob 20.00 + Marcel Luskovnik, obl.

  1.8. torek:                ob 20.00 +Milan Gris, obl.

  5.8. sobota:-           ob 20.00 + Marjetka Ostanek, obl.

  6.8. nedelja:           ob 8.00   +Rozka in Anton Trontelj Janežič, obl

                                   ob 10.00  Tončka Škrjanc, obl. (Ponova vas)

 

11.8. petek:               ob 20.00  + Jožefa Škrjanc (Ponova vas)

12.8. sobota:             ob 20.00 +st Dremelj (Mala vas).

13.8. nedelja:           ob 8.00  Albina Hribar

                                 ob 10.00  +Ana Mehle, obl.

 

14.8. ponedeljek:     ob 20.00 +Angela in Rudolf Kadunc

15.8. torek:             ob 10.00 za vse žrtve revolucije

19.8. sobota:             ob 20.00 +Anton in Jera Čož, obl. (Mala vas)

 

20.8. nedelja:           ob 8.00   +Marija in Jože Škulj, obl.

 SMRJANE: - žegnanje:   ob 10.00  +st. Kozlevčar, Manca Podržaj in Tinka Zupančič

 

25.8. petek:               ob 20.00 + v dober namen

26.8. sobota: :           ob 20.00 + Dragica Skubic

27.8. nedelja:        ob 8.00 +Branko in Alojz Drobnič, obl.

                    TABOR ob 10.00 žegnanje - +pok. Čemetovi

 

 

Drugje opravljene svete maše (g. Franci Petrič):

Albina Hribar – 7x, Antonija Tomšič  6x, Anton Boh  4x

Angela Zajec 2x, Frančiška Omahen 1x.

MAŠNI NAMENI od 2. do 30. julija  2017

        

3.7. ponedeljek:       ob 20.00 + Frančiška Omahen, 30. dan

5.7. sreda:                 ob 20.00 +Jože Barlič, obl.

5.7. četrtek:-            ob 20.00 + Jakob Sušnik, obl.

8.7. nedelja:          ob 8.00   +Mari Janežič, obl

                                   ob 10.00  Anica +Marjan +Tomaž Ambrož

 

10.7. ponedeljek:     ob 20.00 + Jožica Viršek, obl.

12.7. sreda:               ob 20.00  ++st. in Tone Koščak

14.7. petek:              ob 20.00 ++st. in bratje Remic, obl.

16.7. nedelja:           ob 8.00  +Anton Boh

                                 ob 10.00  +Viktor Mihelič

 

17.7. ponedeljek:     ob 20.00 ++ pok. iz družine Žmuc

20.7. četrtek:                        ob 20.00 +Olga in Martin Drobnič

 

23.7. nedelja:           ob 8.00   +Angela Zajec

                                   ob 10.00  +Jožefa Jeršin

 

27.7. četrtek:            ob 20.00 +Marcel Luskovnik, obl.

28.7. petek:   :           ob 20.00 +Ivan Kocjan, obl

30.7. nedelja:           ob 8.00 +Marinka Omahen

                                   ob 10.00  Rozalija Jeršin

31.7. ponedeljek;          ob 20.00  + Marcel Luskovnik, obl.

 

Drugje opravljene svete maše:

 Albina Hribar – 7x

Antonija Tomšič  6x

Anton Boh  4x

Angela Zajec 2x

Frančiška Omahen 1x

 

MAŠNI NAMENI od 11. junija do 2. julija  2017

 

P. 12. 6.  19.30  + Ludvik, obl. in stari st. Krampelj

T. 13. 6.  ----

S. 14. 6.. 19.30  +Frančiška Petrič in Marija Dremelj

Č. 15. 6.  10.00 +župnik Milan Grden

                     19.30  Rudi in Milan Podržaj

P. 16. 6. 19.30  +Frančiška Omahen, 7. dan

S. 17. 6. -----

N. 18. 6.   7.00  +Angela Zajc  (po sv. maši bo PROCESIJA)

               10.00  +Janez in Ivana Pečjak, obl.

 

P. 19. 6.  19.30  +Marija in Franc Kocman, (Ponova vas)

T. 20. 6.  ----

S. 21. 6.. ----

Č. 22. 6.  19.30 +Janez in Jožica Skubic

P. 23. 6. 19.30  +Anton Boh

S. 24. 6.----

N. 25. 6.   8.00  +Jože, obl. in Jožko Garvas

                 10.00   pok. Gršetovi iz Pec

 

P. 26. 6.  19.30  +Albina Hribar

T. 27. 6.  ----

S. 28. 6.. ----

Č. 29. 6.  18.30  +Ana Erbežnik, obl.

P. 30. 6.. ----

S. 1.7. ----

N. 2. 7.   8.00  +Marija Kocjan

               10.00  +Antonija in Janez Tomšič, obl.

 

 

MAŠNI NAMENI  od 22. maja do 11. junija 2017

Maja bodo svete maše med tednom še ob 18. uri, od 1. junija naprej pa ob 19.30.

P. 22. 5.   18.00  SMRJANE:  Poljska maša

T. 23. 5.   18.00  ROGATEC:  Poljska maša

S. 24. 5.   18.00  TABOR  Poljska maša

Č. 25. 5.   VNEBOHOD:  10.00 za priporočene rajne    

                                                18.00  + Marija in Anton Perko, obl.

P. 26. 5. .  18.00 + Franc Škrjanc, obl. (Udje 7)

S. 27. 5. .  18.00  +Pok. Mavec in Praprotnik, obl.
_______________________________________________

N. 28. 5.   8.00  + Jože Goršič, (Št. Jurij 65)

                 10.00  za zdravje  (PRVO SV. OBHAJILO)

______________________________

P. 29. 5. 18.00  pok. iz družine Sever

T. 30. 5. 18.00  +MARJETKA  Ostanek

S. 31. 5. 18.00  + Dragica Skubic, 30. dan

Junija bodo svete maše med tednom ob 19.30.

Č. 1. 6. 19.30  +Jože Marentič, obl.

P. 2. 6. 19.30  +Milan Gris

S. 3. 6. 19.30  +Anton in Pavla Tomšič, obl.

   ,          do 24.00  Molitveno bdenje ob relikviji sv. Leopolda Mandiča  

N. 4. 6.     8.00  +st. Hribar in Jera Koder, obl. (Ponova vas)

                10.00  +Frančiška Mehle, obl.

                16.00 za vse bolne in trpeče

 

P. 5. 6.  19.30  +st. Jeršin

T. 6. 6.  ----

S. 7. 6.. 19.30  pok. Goršetovi iz Pec

Č. 8. 6.  19.30  +st. in Marija Glinšek

P. 9. 6.. ----

S. 10. 6.  19.30  +Rudi in Marija Podržaj

N. 11. 6.   8.00  +Marija Kocjan

               10.00  +Janez Tomšič, obl.

 

MAŠNI NAMENI  od 1. do 21. maja 2017

P.  1. 5.   18.00  +Frančiška Rebolj, obl (Ponova v. 41)

T. 2. 5.   18.00  ŠMARNICE

S. 3. 5.   18.00  +st. Viršek in Jožefa Janežič

Č. 4. 5.   18.00  +Dragica Skubic, 7. dan

P. 5. 5. .  18.00 + Milan Janežič in pok. Permetovi

S. 6. 5. .  18.00  +Marija Dremelj, obl. (Ponova v.)

N. 7. 5.     8.00  + Alojzija in Anton Ogrinc

                 10.00  za žive in pokojne gasilce

______________________________

P. 8. 5. 18.00  +Anton Boh

T. 9. 5.   18.00  ŠMARNICE

S. 10. 5. 18.00  + Marija Kocjan

Č. 11. 5. 18.00  ŠMARNICE

P. 12. 5. 18.00  +Jože in Jožica Goršič, obl. (Ponova v. 28)

S.  13. 5. 18.00  +Jože Remic, obl.

N. 14. 5.   8.00  +st. in brat Skubic, obl.  (Bičje)

               10.00  v zahvalo

P. 15. 5.  18.00  +Albina Hribar, 30. dan

T. 16. 5.  18.00  ŠMARNICE

S. 17. 5.. 18.00  + Olga in Franc Gobec, obl.

Č. 18. 5.  18.00  ŠMARNICE

P. 19. 5.. 18.00  +pok. Kocmanovi (Ponova v. 52)

S. 20. 5.  18.00  +Jože Žmuc, obl.

N. 21. 5.   8.00  +Rozalija Rebolj

               10.00  +Angela Zajec

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAŠNI NAMENI  od 10. do 30. aprila 2017

N. 23. 4.   8.00  +Marinka Omahen, obl.
               10.00  +Framc Mehle, obl. In sorodniki

P. 24. 4. 18.00  +Goršetovi iz Pec

T. 25. 4.

S. 26. 4.. 18.00  + St. Trontelj in st. Zaviršek (Čemetija)

Č. 27. 4.

P. 28. 4.. 18.00   +Marija Viršek, obl.

S. 29. 4.  --

N. 30. 4.   8.00 + st. Martin in Marija Janežič, obl
               10.00  Marjetka Ostanek in pok. Štrlekar

 

GREGORJANSKA MAŠA (30 namenov) za +Antonijo Tomšič -
se opravlja na Rakovniku. Darovali so Hribarjevi iz Bičja.

P. 10. 4.   18.30  +pok. iz družine Škrjanc (Udje 7)

T. 11. 4.

 S. 12. 4.   18.30  +Marija Šerjak

Č. 13. 4.   19.00  +starši Kastelic

P. 14. 4. .  19.00  obredi velikega petka

S. 15. 4. .  19.00  +st. Kozlevčar in Manca Podržaj

N. 16. 4.   8.00 + Marija Kocjan

               10.00  +župnik Milan Grden

_______________________________

Svete maše med tednom bodo ob 18. uri!

P. 17. 4. 10.00 +župnik Anton Hostnik

T. 18. 4.  -

 S. 19. 4.  18.00 + st. Okorn in st. Kunej

Č. 20. 4. 

P. 21. 4. 18.00  +Alojz in stric Jože Hribar, obl.

S.  22. 4. 8.00      za vse farane (CELODNEVNO ČEŠČENJE)
                  18.00    Rozalija, Franc in dva brata Mehle, obl.

N. 23. 4.   8.00  +Marinka Omahen, obl.
               10.00  +Framc Mehle, obl. In sorodniki

P. 24. 4. 18.00  +Goršetovi iz Pec

T. 25. 4.

S. 26. 4.. 18.00  + St. Trontelj in st. Zaviršek (Čemetija)

Č. 27. 4.

P. 28. 4.. 18.00   +Marija Viršek, obl.

S. 29. 4.  --

N. 30. 4.   8.00 + st. Martin in Marija Janežič, obl
               10.00  Marjetka Ostanek in pok. Štrlekar

 

........................-------------------------------------------- ...........................................

 

MAŠNI NAMENI  od 20. marca do 9. aprila 2017

Svete maše med tednom bodo še naprej ob 18.30!

P. 20. 3. +Rezka Podlogar, obl.

T. 21. 3. +Vida Krivec, obl.

S. 22. 3. + Anton Tomšič, obl.

Č. 23. 3. devetdnevnica pred sv. birmo

P. 24. 3. +Janez Kraljič, obl.

S. 25. 3. +st. in oba brata Drobnič

N. 26. 3.   8.00 + Marjeta Ostanek

               10.00  v čast Sv. Duhu za birmance - SVETA BIRMA

P. 27. 3. +Jože Viršek

T. 28. 3. +Janez Žmuc, obl.

S. 29. 3. + pok. Virantovi (Udje 9)

Č. 30. 3.  -

P. 31. 3. Valentinčičevi (Bičje 14)

S.  1. 4. +pok. Podržajevi (Mala vas)

N. 2. 4.   8.00  priporočeni rajni

               10.00  Goršetovi iz Pec

P. 3. 4. +Ivan Starič,obl.

T. 4. 4.

S. 5. 4.. + Stane Janežič, obl.

Č. 6. 4.

P. 7. 4.. +Stane in Rozalija Jamnik

S. 8. 4.. +Milan GRIS

N. 9. 4.   8.00 + Marjeta Ostanek (CVETNA NEDELJA)

               10.00  Stanislav ŠTRUKELJ in st. ZUPANČIČ

 

GREGORJANSKA MAŠA (30 namenov)

za +Antonijo Tomšič oddana na Rakovnik.
Print Friendly and PDF