Preskoči na vsebino


Neprecenljiv dar

Kdo, ki bi bil obsojen na dolgoletni zapor ali bi moral odslužiti težko kazen, ne bi bil vesel, če bi ga oblastniki pomilostili ali če bi kdo drug plačal visoko kazen za njegove prekrške. Ta človek bi bil lahko za vedno hvaležen za pomilostitev ali odplačano kazen. Pri Bogu se takšne pomilostitve dogajajo pogosto v obliki odpustkov. Jezus je Cerkvi zaupal odpuščati grehe: komur grehe odpustite, jim bodo odpuščeni. Komur jih zadržite, jim bodo zadržani. To presojo, komu se grehi odpustijo in komu ne, je Jezus zaupal škofom in duhovnikom. Spovednik presodi, ali ima spovedanec pravo kesanje, se je iskreno spovedal velikih grehov in če ima voljo po poboljšanju. Bog nam pri spovedi odpusti grehe in večno kazen (pogubljenje – pekel), vendar mora človek za odpuščene grehe še zadostiti. Večna kazen je pekel, časna kazen pa traja le določen čas. Malenkostna zadostitev je pokora, ki jo dobimo pri spovedi. Za odpuščene grehe lahko zadostimo z dobrimi deli, z molitvijo, z udeležbo pri delavniških mašah, pobožnostih, z dobrimi deli, s premagovanji ...

Kolikor ne zadostimo na zemlji, bo potrebno zadostiti v vicah. Odpustek je odpuščanje teh časnih kazni, torej čas zadoščevanja za odpuščene grehe. Odpustek je lahko delni ali popolni; pomeni, da se nam lahko odpusti del kazni ali pa v celoti. Od kod odpustki? Jezusovo zadostilno trpljenje je neskončno. Veliko je zadostila Marija, veliko so ali zadostijo svetniki in sveti ljudje. Iz tega vira zadoščenja Cerkev v moči Jezusovega pooblastila deli odpustke. Če želimo pridobiti odpustek zase ali za druge, zlasti za duše v vicah, je potrebno storiti nekaj dobrih del. 1. Prejeti je potrebno skesano zakrament svete spovedi. 2. Pobožno in z vero prejeti sveto obhajilo. 3. Moliti po papeževem namenu (vsaj vero, očenaš in zdravamarijo. 4. Običajno je odpustek povezan še z obiskom cerkve, pokopališča... 5. Ne smemo biti navezani na noben greh ali grešno razvado. Če kristjan izpolni vse te pogoje, prejme popolni odpustek. Če pogoji niso izpolnjeni, je odpuščen le del kazni, kar je tudi velik dar. V letu usmiljenja lahko prejmemo popolni odpustek, ko obiščemo svetoletno cerkev in stopimo skozi svetoletna vrata. Popolni odpustek lahko prejme tudi bolnik, ko prejme zakramente svete spovedi, obhajila in bolniško maziljenje. Kako neprecenljiv dar je to, pa ga mnogi ne prejmejo, ker ne prejmejo zakramentov za čas bolezni, zlasti umirajoči.
Lokacija:
Print Friendly and PDF