NOVOLETNA STATISTIKA ŽUPNIJA ŠT.JURIJ ZA LETO 2016Duhovnega dogajanja se ne more  zaobjeti v statistične podatke. Če vzamemo zakrament svetega krsta, nam številka pove samo to, da je bil nekdo krščen. Ne pove pa nam  kakšna je vera staršev otroka, ki je bil krščen, kakšna je vera botrov,  kakšen je namen teh, ki so želeli krst otroka, kako  pobožno so sodelovali navzoči pri podelitvi  zakramenta in podobno.  Nekaj pa nam vendar povedo tudi številke. Ob teh se danes ustavimo.   KRSTI V  letu 2016 je bilo v župniji Št. Jurij krščenih  9 otrok. Od tega so bili  3 dečki in 6 deklic.  Iz cerkvenega zakona je bilo krščenih 6 otrok, trije pa iz izven zakonskih skupnosti. Od teh  devetih otrok  dva nista iz naše župnije. Otrokovi starši so doma v naši župniji, zato so želeli krst  tukaj. Vsi otroci so bili krščeni v prvem letu starosti.   POROKE V letu 2016 so bile v naši župniji sklenjene 3 cerkvene poroke. En par je imel pripravo v naši župniji, k sami poroki pa so odšli drugam.  Dva para sta se poročila v župnijski cerkvi, en par pa na Taboru.  Vsi trije pari, ki so se poročili v Št. Juriju, sedaj živijo v drugih župnijah.  Oklicev je bilo 5, kar pomeni, da je bil vsaj eden od  zaročencev doma v naši župniji.   POGREBI Vseh cerkvenih pogrebov je bilo lani v naši župniji 11. Torej dva pogreba več kot je bilo krstov. Od tega je umrlo 10 žensk in 1 moški (Lani sem na novo leto povedal, da bodo letu 2016, za umiranje na vrsti ženske, a ste se temu posmehnili).  9  je bilo žarnih pogrebov,  dva pa v krsti.  Previdenih z vsemi zakramenti: pomeni, da se pred smrtjo prejeli zakramente: sveto spovedi, bolniško maziljenje in sveto obhajilo je bilo 7. Dve osebi sta prejeli le bolniško maziljenje, dva  osebi  sta umrli, neprevideni, pomeni, da  v času bolezni, ko se je bližala smrt nista poskrbeli sami ali domači za prejem zakramentov.    4 so umrli za posledicami srčnih bolezni, 3 zaradi starostne onemoglosti, 2 za posledicami raka, 2  zaradi drugih bolezni. Najstarejši, ki sta umrli sta bili ženski stari 95 let.  Najmlajša, ki je umrla je bila ženska,stara 61 let.  Edini moški, ki je letos umrl v naši župniji je bil star 76 let.   Povprečna starost teh, ki so lani umrli je bila 80 let.   Umrlo je 6 vdov,  3 poročene žene, ena samska in moški poročen.    Vsi so bili pokopani v Št.Juriju.   NEDELJNIKI 6. marca 2016, je bilo pri obeh mašah 328 ljudi,  20. novembra pa 317 ljudi.    Pri zadnjem štetju v novembru je bilo pri obeh mašah 101 moški, 118 žensk in 98 otrok.   VEROUČENCI   V veroučnem letu 2016/17  obiskuje verouk 130 otrok.  Največja skupina  veroučencev je v osmem razredu in sicer 20, najmanjša skupina pa je v  šestem razredu in sicer 7.  Na prvo obhajilo se pripravlja 12 otrok iz tretjega razreda, na sveto birmo pa 34 veroučencev iz osmega in devetega razreda.   OBHAJILA V letu 2016 je bilo podeljenih 14.350  obhajil.   VERSKI TISK V tem  letu je naročenih 9 Mavric, 25 Ognjišč, 21 Družin in nobenih Mohorjevih knjig. Ni pa znano koliko župljanov prejema verski tisk na dom po pošti.   POSEBNI DOGODKI V letu 2016 je bilo nekaj posebnih, izrednih dogodkov v župniji in sicer: v postnem času je bil  enkrat križev pot v živo. Sprejeli smo podobo Fatimske Marije, imeli smo dan ministrantov,  prvič je bil župnijski dan, romali smo v Prekmurje, zlasti k Halasovemu križevemu potu. Imeli smo romanje na Brezje za škofijski molitveni dan, ter obiskali še župnijeTržič Bistrica, Dražgoše in Selca.  Romali smo v Padovo, k Leopoldu Mandiču in svetemu Antonu. Z nekaj birmanci in  starši smo romali v Jarše, Nazarje, Celje in na Vir.   Imeli smo razstavo fotografij kapelic, križev, cerkva in fresk v naši župniji, ter razstavo ročno izdelanih božičnih voščilnic.  Izšlo je 18 številk župnijskega lista. - Imeli smo predavanje, oziroma pričevanje  kaj pomeni za družino, če se pojavi demenca, ter srečanje zakonskih parov in pričevanje zakoncev o pomenu zakonskih skupin, duhovnih vajah in podobno. Začeli smo  z družabnimi srečanji za starejše.   Lani je umrl tudi dolgoletni Št. Jurijski župnik gospod  Anton Hostnik.   Ustanovljena je bila Župnijska karitas, imeli smo  župnijsko srečanje bolnikov in starejših. - Izbrana in imenovana sta bila dva izredna delivca svetega obhajila, eden  pa je bil imenovan že prej. Bila je prireditev mladi za Karitas, v cerkvi je Miklavž obiskal otroke, mladi so pripravili dve božičnici, in koledniki so obiskali domove v župniji.   KAJ JE BILO V PRETEKLEM LETU STORJENO NA GOSPODARSKEM  PODROČJU Urejena je bil župnijska dvorana.  Zgrajena je nova lesena šupa na koncu dvorane.   Urejeno  je stranišče  v predprostoru pred zakristijo.  Preloženi so tlakovci na precejšnjem delu  poti ob cerkvi do dvorane in pred dvorano. Nabavljen je projektor  za veroučno sobo, kupljenih je bilo  50 stolov za dvorno, narejen premični oder v dvorani, štirje panoji, dvoje vrat v župnišču, kupljenih  šest garnitur prtov za župnijsko cerkev in ena garnitura za Tabor, narejeni dve novi manjši omari,  ter urejenih še vrsto manjših zadev.     Na Taboru je obnovljena kapelica svetega Antona in kip svetega Antona, ter narejena nova zakristijska omara.    Na Rogatcu je bila povsem na novo urejena  elektrifikacija zvonjenja.http://zupnija-sentjurij-pri-grosupljem.rkc.si/index.php/content/display/151