KolednikiPo starodavnem običaju v dneh po božiču, pa do praznika svetih Treh kraljev, domove obiščejo »Trije kralji« v spremstvu angelov in pastirjev. Vsaki družini zapojejo koledniško pesem in  voščijo za novo leto. Hkrati prosijo za prostovoljne darove za otroke in mladino v misijonih kjer delujejo slovenski misijonarji.    V naši župniji so koledniki obiskali domove v dneh od 26. do 30. decembra 2016. Vsak dan sta koledovali dve skupini.  Naši misijonarji, ki delujejo na Madagaskarju, v Zambiji, v Ugandi, v Burundiju, Malaviju in Salomonovih otokih, prosijo za pomoč iz darov trikraljevske akcije v Sloveniji, da bi  opremili lahko šole,  zgradili zdravsteni center, da bi lahko nabavili zdravila za otroke ali skupne prostore  za vzgojo mladine.   V imenu slovenskih misijonarjev in  v imenu otrok, ki bodo deležni vaše dobrote, se vsakemu lepo zahvaljujemo in želimo, da bi te darove, ki ste jih izročili kolednikom za otroke v misijonih, Bog vsakemu obilno povrnil.       Hvala vsem mladim, ki so koledovali in storili  s tem dobro delo in pomagali  vrstnikom v deželah, kjer otrokom primanjkujejo najbolj osnovne stvari. Hvala vam mladi!  http://zupnija-sentjurij-pri-grosupljem.rkc.si/index.php/content/display/157