22.6. –petek: Tomaž More, mučenec:  ob 19.00 + Jože in Marija Marentič 23.6. -sobota: Atanazij, mučenec:      ob 19.00 + Tine Janežič, obl. 24.6.    12. nedelja med letom:         ob   8.00  +Marija Birk, obl.                                                             ob 10.00 pok. Virantovi (Udje) 29.6. –petek: Peter in Pavel, ap.:     ob 19.00 + Ana Erbežnik, obl. 30.6. -sobota:Ladislav,kralj:              ob 19.00 +  gospa Gradišar  N. 1. 7. 13. nedelja med letom:        ob   8.00  +Albina Hribar (nam. cvetja)                                                         ob   10.00  +Ana Štrukelj (nam. cvetja) 6.7. –petek: Marija Goretti, mučenka:  ob 20.00 + Jakob Sušnik, obl.č 7.7. -sobota:Vilibald, škof:                    ob 20.00 + Marcel Luskovnik, obl. N. 8. 7.  1. nedelja med letom:         ob   8.00  +Frančiška Omahen (nam. cvetja)                                                ob    10.00  + Frančiška Gruden (nam. cvetja)   Mašni nameni 31.5: četrtek: Sv. rešnje Telo:    ob 10.00 +Angela Tomšič (n. c)                                                                 ob 19.00 +pok. iz družine Sever  1. 6. petek:     Justin, mučenec:    ob 19.00 +Majda Škulj, 30. dan 2.6.-sobota:    Erazem, muč.:       ob 19.00 +st. Podržaj. 3.6. 9. nedelja med letom:      ob   8.00  + Albina Hribar (nam. cvetja)                                                           ob 10.00 + Marija Gale, (nam. cvetja) 7.6.- četrtek Jošt, puščavnik:     ob 19.00 +pok. Lavrinovi. 8.6. –petek: Srce Jezusovo:        ob 19.00 +Ludvik Krampelj, obl. 9.6. –sobota: Srce Marijino:       ob 19.00 +Ana Štrukelj, (nam. cvetja) 10.6. 7.: 10. nedelja med letom:       ob   8.00  +Alojzij Rebolj, (nam. cvetja)                                                                        ob 10.00 +pok. Ivanovi in Muhičevi. 14.6.- četrtek: Elizej, prerok:     ob 19.00 +.pok. Maver, Zagradec 15.6. –petek: Vid, mučenec.:     ob 19.00 + Majda Škulj, (nam. cvetja) 16.6. -sobota:  Beno, škof.:         ob 19.00 +st. +Anton in Pavla Tomšič, obl. 17.6.    11. nedelja med letom:     ob   8.00  +Ivan in Janez Pečjak                                                           ob 10.00 +Rozka in Anton Trontelj ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ŠMARNICE – bodo v Št. Juriju vsak večer ob 19. uri. Mašni nameni od 6. do 27. maja 2018 7. 5. ponedeljek: Prošnji dan: ob   19.00  -Vino – Smrjene – za blagoslov 8. 5.  torek:          Prošnji dan: ob   19.00  -Rogatec – za blagoslov 9. 5.  sreda:         Prošnji dan: ob   19.00  -Tabor – za blagoslov 10. 5: četrtek:       Vnebohod:  ob 10.00 +.Frančiška Omahen (nam. cvetja)                                                       ob 19.00 +.Franc in Olga Gobec, obl.. 11.5. petek:   Estela, mučenka:  ob 19.00 +Frančiška Mehle, obl. 12.5. sobota: Pankracij, muč.: ob 19.00 +Jože Remic, obl.   12.5.-sobota: 13.5. 7. velikon. nedelja:       ob   8.00  +Majda Škulj, 7.dan             Fatimska Mati B.        ob 10.00 +st. Franc in Ana Mehle in teta Anica 17.5.- četrtek Jošt, puščavnik: ob 19.00 +Marija in Rudolf Podržaj. 18.5. -petek:    JanezI, pp.:      ob 19.00 +Jože Žmuc, obl. 19.5.  Urban I. pp.:                   ob 19.00 +pok. Kocmanovi (Pon. vas 52)   19.5. -sobota: 20.5. 7. BINKOŠTI:                ob   8.00  +pok. Maver, (Zagradec)                                                    ob 10.00 +Jože in Jožko Garvas, obl. 21.5. -Binkoštni ponedeljek: ob 19.00 po namenu 24.5. -četrtek: Marija Pomagaj     ob 19.00 +.st. Hribar in Jera Koder, obl. (Ponova vas) 25.5. -petek: Gregor VII. pp.:        ob 19.00 +Franc Škrjanc, obl. (Udje 7) 26.5. -sobota:Filip Neri, duh..:      ob 19.00 +pok. Mavec in Praprotnik, obl. 27.5.    NEDELJA                    ob   8.00  + Anton Boh (nam. cvetja)             Sveta Trojica:.             ob 10.00 +Jože Goršič, obl. (Št. Jurij) Mašni nameni od 15. aprila do 6. maja 2018 19.4. -četrtek, Leon, papež:    ob 19.00 +Dragica Skubiic, obl. 20.4. -petek: Teotim,škof:      ob 19.00 +Rozalija, Franc in brata Mehle, obl. 21.4. –sob.: CELODNEVNO- ob 8.00 +iz družine Maver (Zagradec)                 ČEŠČENJE:             ob 19.00 +Alojz in Frančiška Hribar, obl. 22.4.-4. velikon. nedelja:  ob   8.00  +st. Tine in Olga Drobnič           ŽEGNANJSKA              ob 10.00  + Stanislav Štrukelj, obl. 26.4. -četrtek, Marija:               ob 19.00 +St. Trontelj in st. Zaviršek 27.4. -petek: Hozana  :           ob 19.00 +pok. Škrjanc (Udje 7) 28.4. -sobota: Peter Ch.            ob 19.00 +Anton Tomšič, obl. 29.4.-5. velikon. nedelja:     ob   8.00  +st. ter brata Stane in Tine Janežič           Katarina, devica           ob 10.00  + st Okoren in st. Kunej 1. 5.: torek: Sv. Jožef Delavec: ob   19.00  +Albina Hribar (nam. cvetja) 3.5.- četrtek: Filip in Jakob:            ob 19.00 +.Antonija Tomšič, (nam. cvetja) 4.5. -petek: Florjan, muč.:            ob 19.00 +Marija Dremelj (Ponova vas) 5.5. -sobota: Angel, muč.:                ob 19.00 +Frančiška Rebolj 6.5. -6. velikon. nedelja:           ob   8.00  +Marinka Omahen, obl. in st. Zelnikar             Dominik Savio                  ob 10.00  za zdravje (Bičje) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mašni nameni od 26. marca do 15. aprila 2018 26.3. -Ponedeljek: Larisa:                    ob 18.00 +.Alojzij Rebolj (nam. cvet.) 29.3. -Veliki četrtek:                           ob 18.00 +Jožefa Viršek. 30.3.- Veliki petek:                             ob 18.00 +Obredi velikega petka 31.3.-Velika sobota:                           ob18.00 + Terezija, Jože in sorodniki Jeršin 1.4. VELIKA NOČ:                      ob 7.00  + Frančiška Okoliš                                                  ob 10.00  + župnik Ivan Mihelič 1.4. Velikonočni ponedeljek:   ob 8.00  +Marija Gale 5.4.- četrtek: Vincencij F.:        ob 18.00 +Ivan Starič, obl. 6.4. -petek: Viljem, opat:       ob 18.00 +st. Viršek in Jožefa Janežič, obl. 7.4. -sobota:Janez, duh.:        ob18.00 +st. in brata Drobnič 8.4. - Bela nedelja:         ob   8.00  +Stane Janežič, obl.                                     ob 10.00  za vse priporočene rajne. 12.4. -četrtek, Viktor, muč.:    ob 18.00 +st. Kastelic, obl. 13.4. -petek: Martin  I. pp.     ob 18.00 +Milan Janežič, obl. 14.4. -sobota: Valerijan:        ob 18.00 +st. Kozlevčar, Manca Podržaj in Tinka Zupančič, obl. 15.4.- 3. velikon. nedelja:      ob   8.00  +Stane, obl. in Rozalija Jamnik                     ob 10.00  +Albina Hribar, obl. Mašni nameni od 8. do 25. marca 2018 8.3. -četrtek: Janez od Boga:             ob 18.00 +pok. iz družin  in Rudi Podržaj. 9.3.- petek: Frančiška Rimska:         ob 18.00 +Frančiška Gruden. 10.3.-40 sobota: mučencev:               ob18.00 + Albina Hribar (nam. c.) 11.3. -4. postna nedelja: :        ob 8.00  + Alojzij Rebolj (nam. c.)                                                  ob 10.00  Branko in Alojz Drobnič 15.3.- četrtek: Klavdij:           ob 18.00 +st. in brata Trontelj (Cerovo 6) 16.3. -petek: Julijana:            ob 18.00 +Marjetka Primc, obl. 17.3. -sobota:Aleš:                 ob18.00 +Vida Krivec, obl. 18.3. - 5. postna nedelja:       ob   8.00  +Ana Štrukelj (nam. c.)                                                 ob 10.00  + Jože, Albina in Marjan Trontelj, obl.                                                 ob 14.50 – Križev pot na Tabor (kapelica sv. Antona) 19.3. -ponedeljek,sv. Jožef:   ob19.00!! + Frančiška Gruden (nam. c.) 22.3. -četrtek, Lea       :           ob 18.00 +Anton Gašperšič 23.3. -petek: Rebeka              ob 18.00 +Janez in st. Kraljič 24.3. -sobota: Gospodovo      ob 9.00 +župnik Milan Grden             oznanenje:                 ob 18.00 +Janez Žmuc, obl. 25.3. - Cvetna nedelja:          ob   8.00  +župnik Ivan Mihelič                          ob 10.00  + Rezka Podlogar Mašni nameni od 14. februarja do 4. marca 2018 14.2.sreda: PEPELNICA :ob 18.00 za priporočene rajne 15.2. četrtek: Klavdij:ob 18.00 +Ana Svrtan 16.2. petek: Julijana   ob 18.00 +župnik Milan Grden (rojstni dan) 17.1. sobota:Aleš  ob18.00 +Robert Zver 18.1. 1. postna nedelja:      ob 8.00  + Jože Perme, obl.                                                     ob 10.00  + župnik Alojzij Tome, (50- letnica smrti) 22.2. četrtek,Maksimiljan:      ob 18.00 +Marija Gale, 30. dan 23.2. petek: Polikarp              ob 18.00 St. Hribar (Pon. vas 13) 24.2. sobota: Matija, ap.:        ob 18.00 +Jože Rojko 25.2. 2. postna nedelja:     ob 8.00  +Milan Podržaj, obl.                                                      ob 10.00  + Angela Doblekar (nam. cvetja) 1.3. četrtek: Albin:                  ob 18.00 +Milan in Rudi Podržaj. 2.3. petek: Neža Praška:       ob 18.00 +Herman Javornik, obl.. 3.3. sobota:Marin                    ob18.00 +Frančiška Omahen (nsm. cvetja) 4.3. 3. postna nedelja: :      ob 8.00  + Ana Štrukelj (nam. cvetja)                                                       ob 10.00  Jože Podlogar ------------------------------------------------------------------ Mašni nameni od 25. januarja do 11. februarja 2018 25.1. četrtek, Pavel:       ob 18.00 +Tončka Mihalič, obl. 26.1. petek, Timotej:      ob 18.00 +Marija Oven 27.1. sobota: Angela:     ob 18.00 +Franc Zajc 28.1. nedelja: svetopisemska:    ob 8.00  +Davorin Žitnik                                                  ob 10.00 +Albina Hribar 1.2. četrtek,Brigita:       ob 18.00 +Dragica Skubic. 2.2. petek: Svečnica   ob 8.00 za priporočene rajne                                   ob 18.00  +Drago, Jože in Hedvika Remic, obl. 3.2. sobota: Blaž:         ob 18.00  +Albina, Franc in pok. Škrjanc, obl. 4.2. nedelja: 5. med letom:    ob 8.00  +Angela Zajc                                             ob 10.00 +st. Lojze in Alojzija Žitnik 8.2. četrtek: Hieronim:      ob 18.00 +župnik Milan Grden, obl. 9.2. petek: Apolonija:         ob 18.00 +Milan Gačnik, obl.. 10.1. sobota:Sholastika:    ob18.00 +Anton Boh 11.1. nedelja: Lurška MB:  ob 8.00  +Franc Škufca, obl.                                         ob 10.00  +Marija Nimac, obl. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                  Mašni nameni od 1. do 21. januarja 2018 1.1. ponedeljek, Novo leto:    ob 8.00  + Jože in Marija Škulj, obl.                                               ob 17.00 + Alojzij Rebolj, 30. dan 4.1. četrtek, Angela:              ob 18.00 +Rozalija in Jože Jeršin, obl. 5.1. petek: Milena                  ob 18.00 +Anton in Angela Zrimšek, obl. 6.1. sobota: Sv. trije Kralji:   ob  8.00 +Angela Zajc                                             ob 18.00 +Marija Perme, obl. 7.1. nedelja: Jezusov krst:   ob 8.00  +Anton Boh, obl.                                            ob 10.00  + st.Hribar, obl. (Bičje) 11.1. četrtek, Pavlin:           ob 18.00 +Marija Klančar, obl. 12.1. petek: Tatjana            ob 18.00 +Viljem Meglič. 13.1. sobota:                      ob 8.00 +Angela Zajc                                          ob 18.00 +Marija Perme, obl. 14.1. nedelja: 2. med letom: ob 8.00  +Jožefa in Jakob Gale.                                         ob 10.00  + Marija Ločniškar, obl. 18.1. četrtek, Marjeta:             ob 18.00 +Anton Trontelj, obl. in sorodniki 19.1. petek: Suzana:              ob 18.00 +st. Rebolj, obl. in Marjan. 20.1. sobota:Boštjan:             ob 8.00 +Anton Vidic in Vili Ješovnik 21.1. nedelja: 3. med letom:   ob 8.00  +župniki + Ivan Mihelič, Milan Grden in Anton Hostnik                                              ob 10.00  + Antonija Tomšič, Rogatec ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14.12. četrtek: ob 18.00 + starši ter Stane in Tine Janežič, obl. 15.12. petek:   ob 18.00 + Franc Flere 16.12.. sobota: ob 18.00 + Vida Tomšič, obl. 17.12. nedelja: ob 8.00+ st. Hribar in st. Krivec                          ob 10.00+ st. in Ciril Rebolj (Bičje), obl. 19.12. torek: ob 19.00!    SPOVEDOVANJE                        + Anton Boh (namesto cvetja) 21.12. četrtek: ob 18.00 + Andrej Dremelj, obl. 22.12. petek: ob 18.00 + Marija Kocjan, obl. 23.12. sobota: ob 18.00 + st. Ogrinc in Godec   24.12. nedelja:    ob 8.00+ župnik Ivan Mihelič                          ob 10.00  + Janez Podržaj, obl.                         ob 17.00    božična igrica                         ob 17.20    za priporočene rajne                         ob 24.00 + starši Okloliš 25.12. BOŽIČ  ponedeljek:  ob 8.00  +Ana Štrukelj                                          ob 10.00 + Ivan Starič 26.12. torek: ob 8.00  +ZA DOMOVINO                    ob 10.00  - SMRJANE: za vse pok. mežnarje 28.12. četrtek: ob 18.00 + st. in Anton Novak, obl. 29.12. petek: ob 18.00 +Marija Škufca, obl. 30.12.. sobota: ob 18.00 + Antonija Tomšič, obl. 31.12. nedelja: ob 8.00    + Frančiška Gruden (nam. cvetja)                          ob 10.00   + Jože Podlogar, obl.   .................................................................................................................................   Mašni nameni od 23. novembra do 10. decembra 2017:  23. 11. četrtek:          ob 18.00  +Jože Krivec, obl. 24.11. petek:              ob 18.00 +Marija Jerman, obl. 25.11. sobota:           ob 18.00  +Alojz in Marija Hribar 26.11. nedelja:          ob  8.00  +starši in bratje Janežič                                          ob 10.00  +Ana Štrukelj                               /srečanje zakonskih jubilantov/ 30.11. četrtek:           ob 18.00 +Barbara Sevšek.  1.12. petek:               ob 18.00 +pok. Jernejevi (Bičje 17)  2.12. sobota:             ob 18.00 + pok. iz družine Kumar  3.12. nedelja:            ob 8.00  +Franc in Jožefa Valentinčič                                       ob 10.00  +Slavko Podlogar obl.                                      ob 18.00 MIKLAVŽEV VEČER 7.12. četrtek:             ob 18.00 +Angela Goršič,  obl.  8.12. petek:             ob  8.00  + Angela Doblekar, obl.                                      ob 18.00 +Anton Rebolj, obl. (Ponova vas)  9.12.. sobota:            ob 18.00 + Terezija Žmuc, obl. 10.12. nedelja:      ob  8.00  +Ivan in pok. Muhičevi                                      ob 10.00  +Jože Novak, obl.                    Mašni nameni od 31. oktobra                                                do 19. novembra 2017: 31 .10. torek:             ob 18.00 +Jožefa Žmuc, obl.  1. 11. Vsi sveti:          ob  8.00  za vse priporočene rajne                                          ob 10.00  +Anton Hostnik, obl.                                          ob 14.00  +za farane 2. 11. četrtek:            ob 8.00 za duše v vicah                                         ob 18.00  +st. Kozlevčar, Manca Podržaj in Tinka Zupančič 3.11. petek:                 ob 18.00 +Milan Grden  4.11. sobota:               ob 18.00  +Stane Perme, obl. 5.11. nedelja:             ob  8.00  +Janez Valentinčič, obl.                                          ob 10.00  +Marija in Franc Rebolj, obl.  9.11. četrtek:               ob 18.00 +Anton in Jožefa Tome, obl.  10.11. petek:               ob 18.00 +pok. iz družine Štrukelj (Podgorica)  11.11. sobota:             ob 18.00 + pok. starši in Tomaž Trontelj (Ponova vas 35)  12.11. nedelja:           ob  8.00  +Anton Valentinčič, obl. (Bičje)                                          ob 10.00  ROGATEC - ŽEGNANJE   16.11. četrtek:            ob 18.00 +Janez Primc, obl. (Bičje)   17.11. petek:               ob 18.00 +Terezija Ferjan  18.11. sobota:                         18.00 + Janez in Frančiška Trontelj, obl.    19.11. nedelja:           ob  8.00  +st. in brata Skubic (Bičje)                                          ob 10.00  +st. Marija in Anton Gačnik (Ponova vas)        Mašni nameni od 8. do 29. oktobra 2017: 8.10. nedelja:      ob  8.00  Za pok. Petrove (iz Bičja)                                  ob 10.00  +Darja Vesenjak, obl. 12 .10. četrtek:     ob 18.00 +pok Perme in Strle 13.10. petek:         ob 18.00 +Frančiška Gruden   (namesto cvetja) 14.10. sobota:      ob 18.00  pokjna župnika: Anton Hostnik in Milan Grden 15. 10. nedelja: ob  8.00  +Anton Rigler in st. Mesojedec                                 ob 10.00  +Ana Doblekar 19.10. četrtek:      ob 18.00 +pok. iz družine Kastelic  20.10. petek:        ob 18.00 +Ana Štrukelj, 30. dan  21.10. sobota:      ob 18.00 + Anton Vidic, obl.    22.10. nedelja:    ob  8.00  +Milan Podržaj (Ponova vas)                                    ob 10.00  +Franc Flere 26.10. četrtek:      ob 18.00 +Rozalija, obl. In Stane Jamnik  27.10. petek:        ob 18.00 +Tone, Jerca in sin Tone Križman  28.10. sobota:      ob 18.00 + Jože in Jožica Goršič 29.10. nedelja:    ob  8.00  +Franc Gruden  in Frančiška Virant, obl.                                   ob 10.00  +Alojzij Škrjanec, obl.     Mašni nameni od 17. septembra  do 8. oktobra 2017:   17.9. nedelja:           ob  8.00  +starši in brat Virant (Ponova vas)                                  ob 10.00  +Marjan in st. Biščak 21.9. četrtek:        18.00 + Vida Viršek, obl.   22.9. petek:          18.00   pok. iz družine Maver (Zagradec)   23.9. sobota:-      18.00   pok. Galetovi   24.9. nedelja:      8.00 +Stane Štrukelj, obl.                               10.00  +Anton Virant, obl.                           28. 9. četrtek:                18.00: +Marija Šerjak (nam. cvetja) 29. 9. petek:                  18.00  + Radeževi 30.9. sobota:                 18.00 + Rozi Barle, obl.  1. 10. nedelja:               8.00  Jožefa in Pavla Drobnič (Mala vas)                                       10.00  +GabrijelDevetak   5.10. četrtek:                 18.00 +starši in brat Trontelj (Cerovo 6) 6.10. petek:                   18.00 +Pavla in Ivan Šerjak 7.10. sobota:                 18.00 + Marija Perme, (Ponova vas)   8.10. nedelja:                 8.00  za pok. Petrove (iz Bičja)                                       10.00  +Darja Vesenjak, obl.         MAŠNI NAMENI od  28. avgusta  do 17. septembra  2017   31.8. četrtek:            ob 18.00 + pok. Kepetovi   1.9. petek:               ob 18.00 +Franc Remic, obl.   2.9. sobota:-           ob 18.00 + Anton in Marija Šipelj, obl.   3.9. nedelja:           ob  8.00   +Frančiška Gruden, 30. dan                                    ob 10.00  +Ivan Škrjanc, obl. Za pokojno Frančiško Gruden je bila oodana tudi GREGORJANSKA MAŠA, ki se bo (30 dni) opravljala v samostanu Stična. 6.9. sreda:                 18.00: pok. iz družine Javornik (Podgorica) 7. 9. četrtek:             18.00: +pok. Brtolmetovi 8. 9. petek:                10.00 +Alojz Viršek, obl. Mali šmaren - ob 18.00  + Marija Krampelj, obl. 9.9. sobota:              ob 18.00 +Podržajevi (Mala vas). 10.9. nedelja:           ob  8.00  Angela Doblekar                                  ob 10.00  +Alojz Mehle, obl.   14.9. četrtek:            ob 18.00 +Alojzija Barlič, obl. 15.9. petek:               ob 18.00 +Gršetovi iz Pec 17.9. nedelja:           ob  8.00  +starši in brat Virant (Ponova vas)                                  ob 10.00  +Marjan in st. Biščak         MAŠNI NAMENI od 31. julija  do 27. avgusta  2017 31.7. ponedeljek:     ob 20.00 + Marcel Luskovnik, obl.   1.8. torek:                ob 20.00 +Milan Gris, obl.   5.8. sobota:-           ob 20.00 + Marjetka Ostanek, obl.   6.8. nedelja:           ob 8.00   +Rozka in Anton Trontelj Janežič, obl                                    ob 10.00  Tončka Škrjanc, obl. (Ponova vas)   11.8. petek:               ob 20.00  + Jožefa Škrjanc (Ponova vas) 12.8. sobota:             ob 20.00 +st Dremelj (Mala vas). 13.8. nedelja:           ob 8.00  Albina Hribar                                  ob 10.00  +Ana Mehle, obl.   14.8. ponedeljek:     ob 20.00 +Angela in Rudolf Kadunc 15.8. torek:             ob 10.00 za vse žrtve revolucije 19.8. sobota:             ob 20.00 +Anton in Jera Čož, obl. (Mala vas)   20.8. nedelja:           ob 8.00   +Marija in Jože Škulj, obl.  SMRJANE: - žegnanje:   ob 10.00  +st. Kozlevčar, Manca Podržaj in Tinka Zupančič   25.8. petek:               ob 20.00 + v dober namen 26.8. sobota: :           ob 20.00 + Dragica Skubic 27.8. nedelja:        ob 8.00 +Branko in Alojz Drobnič, obl.                     TABOR ob 10.00 žegnanje - +pok. Čemetovi     Drugje opravljene svete maše (g. Franci Petrič): Albina Hribar – 7x, Antonija Tomšič  6x, Anton Boh  4x Angela Zajec 2x, Frančiška Omahen 1x. MAŠNI NAMENI od 2. do 30. julija  2017          3.7. ponedeljek:       ob 20.00 + Frančiška Omahen, 30. dan 5.7. sreda:                 ob 20.00 +Jože Barlič, obl. 5.7. četrtek:-            ob 20.00 + Jakob Sušnik, obl. 8.7. nedelja:          ob 8.00   +Mari Janežič, obl                                    ob 10.00  Anica +Marjan +Tomaž Ambrož   10.7. ponedeljek:     ob 20.00 + Jožica Viršek, obl. 12.7. sreda:               ob 20.00  ++st. in Tone Koščak 14.7. petek:              ob 20.00 ++st. in bratje Remic, obl. 16.7. nedelja:           ob 8.00  +Anton Boh                                  ob 10.00  +Viktor Mihelič   17.7. ponedeljek:     ob 20.00 ++ pok. iz družine Žmuc 20.7. četrtek:                        ob 20.00 +Olga in Martin Drobnič   23.7. nedelja:           ob 8.00   +Angela Zajec                                    ob 10.00  +Jožefa Jeršin   27.7. četrtek:            ob 20.00 +Marcel Luskovnik, obl. 28.7. petek:   :           ob 20.00 +Ivan Kocjan, obl 30.7. nedelja:           ob 8.00 +Marinka Omahen                                    ob 10.00  Rozalija Jeršin 31.7. ponedeljek;          ob 20.00  + Marcel Luskovnik, obl.   Drugje opravljene svete maše:  Albina Hribar – 7x Antonija Tomšič  6x Anton Boh  4x Angela Zajec 2x Frančiška Omahen 1x   MAŠNI NAMENI od 11. junija do 2. julija  2017   P. 12. 6.  19.30  + Ludvik, obl. in stari st. Krampelj T. 13. 6.  ---- S. 14. 6.. 19.30  +Frančiška Petrič in Marija Dremelj Č. 15. 6.  10.00 +župnik Milan Grden                      19.30  Rudi in Milan Podržaj P. 16. 6. 19.30  +Frančiška Omahen, 7. dan S. 17. 6. ----- N. 18. 6.   7.00  +Angela Zajc  (po sv. maši bo PROCESIJA)                10.00  +Janez in Ivana Pečjak, obl.   P. 19. 6.  19.30  +Marija in Franc Kocman, (Ponova vas) T. 20. 6.  ---- S. 21. 6.. ---- Č. 22. 6.  19.30 +Janez in Jožica Skubic P. 23. 6. 19.30  +Anton Boh S. 24. 6.---- N. 25. 6.   8.00  +Jože, obl. in Jožko Garvas                  10.00   pok. Gršetovi iz Pec   P. 26. 6.  19.30  +Albina Hribar T. 27. 6.  ---- S. 28. 6.. ---- Č. 29. 6.  18.30  +Ana Erbežnik, obl. P. 30. 6.. ---- S. 1.7. ---- N. 2. 7.   8.00  +Marija Kocjan                10.00  +Antonija in Janez Tomšič, obl.     MAŠNI NAMENI  od 22. maja do 11. junija 2017 Maja bodo svete maše med tednom še ob 18. uri, od 1. junija naprej pa ob 19.30. P. 22. 5.   18.00  SMRJANE:  Poljska maša T. 23. 5.   18.00  ROGATEC:  Poljska maša S. 24. 5.   18.00  TABOR  Poljska maša Č. 25. 5.   VNEBOHOD:  10.00 za priporočene rajne                                                     18.00  + Marija in Anton Perko, obl. P. 26. 5. .  18.00 + Franc Škrjanc, obl. (Udje 7) S. 27. 5. .  18.00  +Pok. Mavec in Praprotnik, obl. _______________________________________________ N. 28. 5.   8.00  + Jože Goršič, (Št. Jurij 65)                  10.00  za zdravje  (PRVO SV. OBHAJILO) ______________________________ P. 29. 5. 18.00  pok. iz družine Sever T. 30. 5. 18.00  +MARJETKA  Ostanek S. 31. 5. 18.00  + Dragica Skubic, 30. dan Junija bodo svete maše med tednom ob 19.30. Č. 1. 6. 19.30  +Jože Marentič, obl. P. 2. 6. 19.30  +Milan Gris S. 3. 6. 19.30  +Anton in Pavla Tomšič, obl.    ,          do 24.00  Molitveno bdenje ob relikviji sv. Leopolda Mandiča   N. 4. 6.     8.00  +st. Hribar in Jera Koder, obl. (Ponova vas)                 10.00  +Frančiška Mehle, obl.                 16.00 za vse bolne in trpeče   P. 5. 6.  19.30  +st. Jeršin T. 6. 6.  ---- S. 7. 6.. 19.30  pok. Goršetovi iz Pec Č. 8. 6.  19.30  +st. in Marija Glinšek P. 9. 6.. ---- S. 10. 6.  19.30  +Rudi in Marija Podržaj N. 11. 6.   8.00  +Marija Kocjan                10.00  +Janez Tomšič, obl.   MAŠNI NAMENI  od 1. do 21. maja 2017 P.  1. 5.   18.00  +Frančiška Rebolj, obl (Ponova v. 41) T. 2. 5.   18.00  ŠMARNICE S. 3. 5.   18.00  +st. Viršek in Jožefa Janežič Č. 4. 5.   18.00  +Dragica Skubic, 7. dan P. 5. 5. .  18.00 + Milan Janežič in pok. Permetovi S. 6. 5. .  18.00  +Marija Dremelj, obl. (Ponova v.) N. 7. 5.     8.00  + Alojzija in Anton Ogrinc                  10.00  za žive in pokojne gasilce ______________________________ P. 8. 5. 18.00  +Anton Boh T. 9. 5.   18.00  ŠMARNICE S. 10. 5. 18.00  + Marija Kocjan Č. 11. 5. 18.00  ŠMARNICE P. 12. 5. 18.00  +Jože in Jožica Goršič, obl. (Ponova v. 28) S.  13. 5. 18.00  +Jože Remic, obl. N. 14. 5.   8.00  +st. in brat Skubic, obl.  (Bičje)                10.00  v zahvalo P. 15. 5.  18.00  +Albina Hribar, 30. dan T. 16. 5.  18.00  ŠMARNICE S. 17. 5.. 18.00  + Olga in Franc Gobec, obl. Č. 18. 5.  18.00  ŠMARNICE P. 19. 5.. 18.00  +pok. Kocmanovi (Ponova v. 52) S. 20. 5.  18.00  +Jože Žmuc, obl. N. 21. 5.   8.00  +Rozalija Rebolj                10.00  +Angela Zajec -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MAŠNI NAMENI  od 10. do 30. aprila 2017 N. 23. 4.   8.00  +Marinka Omahen, obl.                10.00  +Framc Mehle, obl. In sorodniki P. 24. 4. 18.00  +Goršetovi iz Pec T. 25. 4. S. 26. 4.. 18.00  + St. Trontelj in st. Zaviršek (Čemetija) Č. 27. 4. P. 28. 4.. 18.00   +Marija Viršek, obl. S. 29. 4.  -- N. 30. 4.   8.00 + st. Martin in Marija Janežič, obl                10.00  Marjetka Ostanek in pok. Štrlekar   GREGORJANSKA MAŠA (30 namenov) za +Antonijo Tomšič - se opravlja na Rakovniku. Darovali so Hribarjevi iz Bičja. P. 10. 4.   18.30  +pok. iz družine Škrjanc (Udje 7) T. 11. 4.  S. 12. 4.   18.30  +Marija Šerjak Č. 13. 4.   19.00  +starši Kastelic P. 14. 4. .  19.00  obredi velikega petka S. 15. 4. .  19.00  +st. Kozlevčar in Manca Podržaj N. 16. 4.   8.00 + Marija Kocjan                10.00  +župnik Milan Grden _______________________________ Svete maše med tednom bodo ob 18. uri! P. 17. 4. 10.00 +župnik Anton Hostnik T. 18. 4.  -  S. 19. 4.  18.00 + st. Okorn in st. Kunej Č. 20. 4.  P. 21. 4. 18.00  +Alojz in stric Jože Hribar, obl. S.  22. 4. 8.00      za vse farane (CELODNEVNO ČEŠČENJE)                   18.00    Rozalija, Franc in dva brata Mehle, obl. N. 23. 4.   8.00  +Marinka Omahen, obl.                10.00  +Framc Mehle, obl. In sorodniki P. 24. 4. 18.00  +Goršetovi iz Pec T. 25. 4. S. 26. 4.. 18.00  + St. Trontelj in st. Zaviršek (Čemetija) Č. 27. 4. P. 28. 4.. 18.00   +Marija Viršek, obl. S. 29. 4.  -- N. 30. 4.   8.00 + st. Martin in Marija Janežič, obl                10.00  Marjetka Ostanek in pok. Štrlekar   ........................-------------------------------------------- ...........................................   MAŠNI NAMENI  od 20. marca do 9. aprila 2017 Svete maše med tednom bodo še naprej ob 18.30! P. 20. 3. +Rezka Podlogar, obl. T. 21. 3. +Vida Krivec, obl. S. 22. 3. + Anton Tomšič, obl. Č. 23. 3. devetdnevnica pred sv. birmo P. 24. 3. +Janez Kraljič, obl. S. 25. 3. +st. in oba brata Drobnič N. 26. 3.   8.00 + Marjeta Ostanek                10.00  v čast Sv. Duhu za birmance - SVETA BIRMA P. 27. 3. +Jože Viršek T. 28. 3. +Janez Žmuc, obl. S. 29. 3. + pok. Virantovi (Udje 9) Č. 30. 3.  - P. 31. 3. Valentinčičevi (Bičje 14) S.  1. 4. +pok. Podržajevi (Mala vas) N. 2. 4.   8.00  priporočeni rajni                10.00  Goršetovi iz Pec P. 3. 4. +Ivan Starič,obl. T. 4. 4. S. 5. 4.. + Stane Janežič, obl. Č. 6. 4. P. 7. 4.. +Stane in Rozalija Jamnik S. 8. 4.. +Milan GRIS N. 9. 4.   8.00 + Marjeta Ostanek (CVETNA NEDELJA)                10.00  Stanislav ŠTRUKELJ in st. ZUPANČIČ   GREGORJANSKA MAŠA (30 namenov) za +Antonijo Tomšič oddana na Rakovnik.http://zupnija-sentjurij-pri-grosupljem.rkc.si/index.php/content/display/170