OKLICIOKLIC 5/17: 16.7.2017 Ženin:  MATIAS DANIEL SUŠNIK, gimnazijski maturant, sin Daniela in Ana Marije, roj. Erbežnik , rojen: 31.08. 1988 v Buenos Airesu, Argentina,  biva: Udje 21, župnija Št. Jurij in nevesta:  NASTJA PRELESNIK, uni. dipl. geografinja, hči  Franca in Klavdiije, roj. Košorok , rojena: .17.02.1988 v Ljubljani, biva: Merharjeva ul. 1, župnija Ribnica. 18.6.2017 Ženin: JAN GERL, kat. vere, samski, gimnazijski maturant, sin Janeza in Damjane, roj. Okoliš, rojen: 10.9. 1992 v Ljubljani,  biva, Ponova vas 17, župnija Št. Jurij pri Grosupljem in nevesta: ANDREJA SAJOVIC, kat. vere, samska, dipl. medicinska sestra, hči Ivana in Katarine, roj. Rupnik, rojena: 23.1. 1992 v Ljubljani,  biva: Tržaška c. 109, Gornji Logatec.   7.5.2017 Ženin: Tomaž ŽMUC, kat. vere, samski, mag. Ing. gozdarstva, sin Janeza in Vesne, roj. Kastelic, rojen: 8.11. 1988 v Ljubljani,  biva, Mala vas pri Grosupljem 26, župnija Št. Jurij pri Grosupljem in nevesta: Sara Lucija PORENTA, kat. vere, samska, gimnazijski maturant, hči Jakoba in Jasminke, roj. Matjašič , rojena: 21.9. 1990 v Ljubljani, biva: Preglov trg 2, župnija Ljubljana – Fužine.              http://zupnija-sentjurij-pri-grosupljem.rkc.si/index.php/content/display/178