http://zupnija-sentjurij-pri-grosupljem.rkc.si/index.php/content/display/18<![CDATA[Dekanijsko srečanje ministrantov]]><![CDATA[Sprejem novih ministrantov]]>