PRIPOROČENI RAJNI:   župniki: Anton Hostnik Milan Grden Ivan Mihelič     pokojni Remicovi pokojni Škuljevi pokojni Kranjčevi pokojni Ovnovi in  duše v vicah Pokojni iz družin Valentinčič, Novak in Ferjan Alojz in starši    Viršek Jožefa     Janežič Anton    Boc pok. sorodniki     duše v vicah          pokojni    Ogrinčevi pokojni    Godčevi Francka in Anton    Remic Anton    Žnidaršič duše v vicah          ata Alojz     sin Marjan     starši    Rebolj Janez in starši    Fink      Alojz in Albina    Hribar Jože     Kranjac Ludvik in Marija    Krampelj      Milan in Mari    Janežič pok. iz družin    Janežič, Perme in Mlakar duše v vicah          pokojni    Hribarjevi (Bičje)      stric in teta    (Pece) pok.  Tomšičevi,     Štefetovi in Šerjakovi duše v vicah          pokojni    Petrovi pokojni    Podržajevi (iz Loke)      pokojni    Dremelj, Petrič, Stritar      Jože, Albina in Marjana     Trontelj Ana, Jože, Angela     Knep Franc, Branko     Mohar      pokojni    Drobnič, Križman, Ahčin vsi pokojni sorodniki     pokojni    Virant, Javornik, Štrus, Jerman Franc     Koprivec      Jože Podlogar     in pok. iz družine Podlogar starši, sestre in brate    Štefe pok. Starše    Zorman župnik Anton Hostnik    in  Milan Grden duše v vicah    vse pokojne župnike te župnije      pokojni    Možinovi pokojni    Petrič in Mojca      pokojni    Škrjanec, Kraljič      pok. Jože in Terezija    Žmuc (Vrbičje)      Rozalija, Jože    Jeršin stari starši, strici, tete in sorodniki    Jeršin, Pritekelj teta Rozalija Ida Per     pok.    Adamič, Trontelj Sonja    Satler Franc     Flere Francka     Nespor župnik Anton Hostnik, Milan Grden    Rezka Hostnik dobrotniki župnije     pok. sosedje, prijatelji,    sorodniki in dobrotniki      pok. iz družine Drobnič (Mala vas)    Trontelj (Cerovo)      Ivan, Marija    Zelnikar Franc in Amalija    Golob      pok. Anton, Jera    Čoš (Mala vas)      pok. iz družin    Žmuc in Kastelic      pok. iz družin    Hribar in Krivec verne duše v vicah          pok. Starši Ana in Stane    in  brat Stane  Štrukelj      rajni iz družin    Jerman, Kovač      Franc, Marija    Škufca Alojz, Marija    Vidmar      pok. iz družin    Škrjanc, Željko in Rojc pok. Angela in Anton    Zrimšek pok. Župniki in duhovniki     duše v vicah     za vse, ki so umrli nenadoma     in neprevideni      stara starša Helena in Franc    Krivec ata Jože in mama Vida    Krivec žrtve prometnih nesreč          Jože     Zupančič      starši     Mihalič      pok. iz družine    Trontelj Marija    Vuleta (Mala vas)      starši    Erbežnik in Sušnik      Anton in Jože    Tome starši in s. Ksaverijo    Trontelj starši, bratje    Krivec Pokojna duhovnika    Anton Hostnik, Milan Grden      Rezka in Slavko    Podlogar France, Jože in Vida    Krivec pok. župnika Milan Grden    in Anton Hostnik     Rezka Hostnik      Starši in Andrej    Dremelj      pok. iz družin    Perme in Sterle      starši in Marjana    Goršič starši in bratje    Remic teta Albina    Hribar pok. iz družin    Šipelj in Biščak župnik Anton Hostnik, Milan Grden          pokojni Barlič, Zupančič,    Mrtinovi in Lazarjevi župnik Anton Hostnik, Milan Grden          starši    Goršič (Ponova vas)      pok. iz družin    Goršič, Meglič župnik Anton Hostnik    in  Milan Grden      stari starši, starši Vida in Jože,    stric Franc in pokojni  Krivec stari starši Ludvik in Jožefa    Škrjanc      starši in vsi pokojni iz družine    Okoren starši in vsi pokojni iz družine    Kunej (Pregrad)      starši in bratje    Remic Janez in Jožefa    Štefe      starši    Podržaj starši    Žitnik-Krimar teta Vida    Krivec      Marjetka     Ostanek starši    Štrlekar (Št. Jurij)      Darja    Vesenjak Jože in Jožko    Garvas družina    Bregar Marija    Žužek      pok. iz družin    Trontelj in Perme pok. iz družin    Peršin in Likovič pokojni iz družin    Petrič in Berlot duše v vicah          Ivan    Starič pok. iz družin    Verovšek in Starič starši Kocjan, Sonja Ivanc          Stane in Tine    Janežič Starši  Janežič,    Trontelj, Zaviršek sorodniki    Trontelj, Janežič pok. župnika Anton Hostnik in    Milan Grden  http://zupnija-sentjurij-pri-grosupljem.rkc.si/index.php/content/display/183