Urnik verouka Vpis k verouku  je bil že v soboto, 9. septembra. Verouk se je pričel 11. septembra. Prispevek za knjige, delovne in liturgične zvezke ter za kritje stroškov katehistinj, ki prihajajo iz Ljubljane, je 25 EUR, za tri in več otrok iz ene družine pa, kolikor zmorejo, največ pa 60 EUR. Naknaden vpis - pred veroučnimi  urami ali po sveti maši.   Urnik: 1. razred: četrtek 12.00 (kosilo - po verouku!) 2. razred:  torek: 7.30 3. razred: torek: 7.30 4. razred: četrtek: 13.10 5. razred: četrtek:  14.00 6. razred: četrtek: 14.00 7. razred: četrtek: 15.00 8. razred: četrtek: 15.00 9. razred: četrtek: 19.00   __________________________________________________________________________________ PRIJAVNICA ZA VEROUK  2017/18     - župnija Št. Jurij  za vsakega otroka posebej - lahko izpolnite doma! Razred. oz letnik.......................... verouka Otrok - priimek in ime:_____________________ Rojen-a, dne:____________________________                kraj:_____________________________ Krščen-a, dne:____________________________                 župnija:___________________________ Bivališče-naslov:_________________________ Oče:  priimek in ime:_______________________            poklic:_______________________ Mama:ime, priimek:________________________         dekliški priimek:_______________________         poklic:_____________________ Telefon:_______________________________ e-pošta:________________________________ V tem šolskem letu želimo, da se otrok  vključi  med: x   ministrante       x   pevski zbor          x  skavte....... Verouk je le en del verske vzgoje. Še bolj pomembno je versko življenje doma (zgled staršev, družinska molitev, praznovanja...) in vključenost v župnijo (sv. maša, spoved, obhajilo, skupine...). Kot starša bova otroka–e  spodbujala k dobremu in mu- jim - s svojim zgledom pomagala pri  rasti v veri. Zavedava se obljube, ki sva jo dala pri sv. krstu otrok-a, da bova izpolnjevala nalogo verske vzgoje. Zato se bova tudi sama rada izobraževala v veri in – skupaj z botrom–i  pomagala  otroku-om v pripravi na življenje. Ob nedeljah in zapovedanih praznikih bomo skupaj pri sv. maši, da se srečamo z Bogom in s člani naše velike družine - župnije. Skupaj z otrokom smo se odločili za verouk in življenje po veri.  S podpisom potrjujem, da sem prebral/a pravilnik veroučne šole in potrjujem, da se s prebranim strnjam. Podpis: oče:______________ in (ali)  mama:________ Starši sodelujemo – oz. bi se vključili v eno izmed dejavnosti - oz. skupin v župniji.  http://zupnija-sentjurij-pri-grosupljem.rkc.si/index.php/content/display/25