&nbsp;Župnijski list &scaron;t. 6&nbsp; -&nbsp; 15. april&nbsp; 2018 ŽUPNIJSKI LIST &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Scaron;T. JURIJ PRI GROSUPLJEM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Leto IV.&nbsp;&nbsp; &scaron;t. 6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15. april 2018 Tretja zapoved:&nbsp; POSVEČUJ GOSPODOV DAN 450. Zakaj je Bog &quot;blagoslovil sobotni dan in ga posvetil&quot; (2 Mz 20,11)? Zato, ker se v soboto spominjamo počitka Boga sedmi dan stvarjenja, kakor tudi osvoboditve Izraela iz egiptovske sužnosti in zaveze, ki jo je Bog sklenil s svojim ljudstvom. 451. Kako se Jezus vede do sobote? Jezus priznava svetost sobote in z božjo oblastjo podaja pristno razlago te postave: &quot;Sobota je zaradi človeka in ne človek zaradi sobote&quot; (Mr 2,27). 452. Zakaj je bila za kristjane sobota nadome&scaron;čena z nedeljo? Zato, ker je nedelja dan Kristusovega vstajenja. Kot &quot;prvi dan tedna&quot; (Mr 16,2), spominja na prvo stvarjenje; kot &quot;osmi dan&quot;, dan, ki sledi soboti, pomeni ta dan novo stvarjenje, ki se je začelo s Kristusovim vstajenjem. Nedelja je tako postala za kristjane prvi izmed &nbsp;vseh dni, prvi izmed vseh praznikov: Gospodov dan, ko Gospod s svojo veliko nočjo (pasho) dopolnjuje duhovno resničnost judovske sobote in naznanja človekov večni počitek v Bogu. 453. Kako posvečujemo nedeljo? Kristjani posvečujejo nedeljo in druge zapovedane praznike z udeležbo pri Gospodovi evharistiji. Vzdržijo se tudi tistih dejavnosti, ki ovirajo bogočastje, &nbsp;Gospodovemu dnevu lastno veselje ter duhu in telesu primeren oddih. Dovoljene so dejavnosti, povezane z družinskimi potrebami ali službe velike socialne koristi, samo da ne bodo uvedle navad, &scaron;kodljivih za posvečevanje nedelje, za družinsko življenje in zdravje. 454. Zakaj je pomembno civilno priznavati nedeljo kot dela prost dan? Zato, da je vsem dana dejanska možnost razpolagati z dovolj počitka in prostega časa, poskrbeti za družinsko, kulturno, družbeno in versko življenje; najti ustrezen čas za meditacijo, razmislek, molk in kulturo; &nbsp;posvečati se dobrim delom, zlasti v prid bolnim in starim. NEDELJA je za nas Gospodov dan! &nbsp;Namenjen je telesnemu počitku in duhovni osvežitvi. Člani družine naj bi se bolj posvetili drug drugemu in vsi skupaj Bogu. Med vsemi zapovedmi Judje &scaron;e posebej spo&scaron;tujejo tretjo zapoved. Ob sobotah ničesar ne delajo: ne gredo v službo, ne čistijo in ne kuhajo (hrano pripravijo že v petek ali gredo na kosilo v restavracijo), tudi posode ob sobotah ne pomivajo..., ne uporabljajo prevoznih sredstev, pa tudi ne telefonirajo!, ne gledajo televizije!, ne poslu&scaron;ajo posvetne poslu&scaron;ajo glasbe!... Ta dan se zares posvetijo počitku, molitvi in drug drugemu. Ves teden se ga veselijo in težko pričakujejo... Praznovanje se prične na predvečer, ko zaide sonce. Pred tem počistijo stanovanje, gredo po nakupih in skuhajo ter pripravijo vse potrebno za naslednji dan. Če ostane &scaron;e kaj neopravljenega, to preložijo na naslednji teden. Pri Judih je &scaron;e posebej slovesna petkova večerja, pri kateri so pomembne&nbsp; zahvalne molitve, pesmi, blagoslov, lomljene kruha, zaužijejo tudi kozarec vina oz. grozdnega soka... Vse to zelo spominja na kr&scaron;čansko evharistično daritev oz. na sveto ma&scaron;o. Običajno Mati prižge dve sveči, simbol luči &ndash; življenja, oče pa s polaganjem rok blagoslovi vsakogar, ki je &nbsp;ob mizi in pove, zakaj je hvaležen zanj. Ob sobatah gredo očetje s sinovi k skupni molitvi v sinagogio, če je ta blizu, sicer pa sobotni dan preživijo doma ob počitku, igrah in sprehodih, obi&scaron;čejo sosede in sorodnike, ki živijo blizu... Sobotni dan počitka se konča ob sončnem zahodu s kratkim obredom, nato pa običajno spet prižgejo svoje mobilnike, pogledajo, kaj je novega na internetu, če pa utegnejo, si skupaj ogledajo &scaron;e kak&scaron;en film. Gospodov dan v kr&scaron;čanstvu obhajamo v nedeljo. Tudi za nas velja tretja božja zapoved, zapovedana sta obisk svete ma&scaron;e in počitek. Ni prav, če je preveč dela s kuhanjem, postrežbo in s pospravljanjem, ali celo opravljanjem tistih del, za katera je med tednom zmanjkalo časa (likanje, či&scaron;čenje stanovanja, pranja avtomobilov, učenja, gledanja televizije, brskanja po internetu ... V &raquo;misijonskem letu&laquo; si v nedeljo vzemimo čas: za Boga, za družino, za prijatelje in tudi zase! Oznanila: Torek, 17. april: Seja članov ŽPS Petek, 20.april: Srečanje svetopisemske skupine Sobota, 21. april:&nbsp; CELODNEVNO&nbsp; ČE&Scaron;ČENJE: &nbsp; 8.00 - sv. ma&scaron;a &nbsp;nato pa molitev &raquo;po vaseh&laquo;: &nbsp; 9.00 - Ponova vas 10.00 - Mala vas 11.00 - Kobiljek 12.00 &ndash; Udje in Cerovo 13.00 &ndash; Podgorica, Bičje in Pece 14.00 &ndash; &Scaron;t. Jurij 15.00 &ndash; Rogatec, Vrbičje, Medvedica 16.00 &ndash; člani ŽPS 17.00 &ndash; birmanci, mladi, animatorji 18.00 &ndash; vsi ki ne morete čez dan 19.00 - sv. ma&scaron;a in zaključek če&scaron;čenja. Otroci nimajo ure molitve posebej, naj pridejo skupaj s star&scaron;i in ostalimi. Vsaka družina naj vzame ta dan resno. Eno uro molite za blagoslov svoje družine, za župnijo in &scaron;kofijo, ki ji pripadamo, vzemite si čas za obisk jutranje ali večerne svete ma&scaron;e. 22. april: Nedelja DOBREGA PASTIRJA MOLIMO ZA DUHOVNE POKLICE: Jezus naroča: &quot;Prosite Gospoda žetve...&quot; Molitev za duhovni&scaron;ke in redovni&scaron;ke poklice je dolžnost vseh, stalna dolžnost. Prihodnost poklicev je v božjih rokah, a v nekem smislu tudi v na&scaron;ih. Molitev je na&scaron;a moč. Gospod Jezus, kakor si nekoč poklical apostole in jih naredil za ribiče ljudi, tako naj odmeva tudi danes tvoje dobrotno povabilo: &quot;Pridi in hodi za menoj!&quot; Podeli mladim fantom in dekletom milost, da bodo velikodu&scaron;no odgovorili na tvoj klic. Stoj ob strani na&scaron;im &scaron;kofom, duhodvnikom in redovnikom pri njihovem napornem pastirskem delu. Daj vztrajnosti na&scaron;im semeni&scaron;čnikom in bogoslovcem ter vsem, ki i&scaron;čejo ideale uresničenja popolne predanosti tvoji službi. Prebudi v na&scaron;ih&nbsp; občestvih misjonskega duha. Gospod, po&scaron;lji delavcev na svojo žetev in ne daj, da bi člove&scaron;tvo zaradi pomanjkanja duhovnikov, misijonarjev in redovnikov bilo premalo obve&scaron;čeno o evangeliju. Marija, Mati Cerkve, vzornica sleherne poklicanosti, pomagaj nam, da bomo Gospodu, ki nas kliče k sodelovanju pri božjem zveličavnem načrtu, izrekli svoj &quot;da&quot;. Amen. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Janez Pavel II., 11. 2. 1987 Nedelja, 22. april: ŽEGNANJE &ndash; to je spomin na blagoslov oz. posvetitev cerkve. Običajno je to tudi dan &ndash; praznik farnega zavetnika. To je praznik vse župnije! Prihodnje leto bo 150-letnica ustanovitve župnije &Scaron;t. Jurij. Od 1787 bila vikarijat (imela je duhovnika) in je spadala v župnijo &Scaron;marje - Sap. Na prvi petek in soboto v maju bomo počastili tudi Jezusovo in Marijino Srce. Otroci in star&scaron;i ste lepo vabljeni k &scaron;marnicam, tudi takrat, ko ne bo svete ma&scaron;e! Nedelja, 5. maja: sv. ma&scaron;a v čast sv. Florjanu za gasilce bo letos v &Scaron;kocjanu. MISIJON 2018 &ndash; Petek, 20. april: Grosuplje: Benjamin Siter - pričevalec za mlade Benjamin se je kot mladostnik oddaljil od vere potem pa začel raziskovati verodostojnost Svetega pisma... Govoril bo o življenju v Svetem Duhu, več o njegovi življenjski izku&scaron;nji pa mladi izvemo od njega samega 20. 4., ob 20. uri v veroučnih prostorih pod novo cerkvijo. Petek, 20. april: &Scaron;kofljica: &ndash; P..Peter Vrabec, franči&scaron;kan iz novome&scaron;kega samostana, je uradni eksorcist novome&scaron;ke &scaron;kofije. Zelo dejaven je tudi pri gibanju Prenova v Duhu, kjer večkrat daruje svete ma&scaron;e za ozdravljenje. Je tudi pisec in avtor večih knjig, zelo priznan pa je tudi kot predavatelj po drugih državah in v Medžugorju. Priznan je kot izreden spovednik. Svoje delo posveča karizmatičnim gibanjem v Katoli&scaron;ki Cerkvi na Slovenskem. Nedelja, 22. april: Grosuplje; Gregor Ču&scaron;in: Vera levega razbojnika Ponedeljek &ndash; četrtek, 21. - 24. maj: Romanje k p. Piju v San Giovanni Rotondo in v Loreto. Prijave že zbiramo. Z nami bo tudi upokojeni nad&scaron;kof mons. Alojz Uran. &nbsp; Ma&scaron;ni nameni od 15. aprila do 6. maja 2018 &Scaron;MARNICE &ndash; bodo v &Scaron;t. Juriju vsak večer ob 19. uri. 19.4. -četrtek, Leon, papež:&nbsp;&nbsp;&nbsp; ob 19.00 +Dragica Skubiic, obl. 20.4. -petek: Teotim,&scaron;kof:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ob 19.00 +Rozalija, Franc in brata Mehle, obl. 21.4. &ndash;sob.: CELODNEVNO- ob 8.00 +iz družine Maver (Zagradec) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ČE&Scaron;ČENJE:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ob 19.00 +Alojz in Franči&scaron;ka Hribar, obl. 22.4.-4. velikon. nedelja:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ob&nbsp;&nbsp; 8.00&nbsp; +st. Tine in Olga Drobnič &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ŽEGNANJSKA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ob 10.00&nbsp; + Stanislav &Scaron;trukelj, obl. 26.4. -četrtek, Marija: ob 19.00 +St. Trontelj in st. Zavir&scaron;ek 27.4. -petek: Hozana&nbsp; :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ob 19.00 +pok. &Scaron;krjanc (Udje 7) 28.4. -sobota: Peter Ch.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ob 19.00 +Anton Tom&scaron;ič, obl. 29.4.-5. velikon. nedelja:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ob&nbsp;&nbsp; 8.00&nbsp; +st. ter brata Stane in Tine Janežič &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Katarina, devica&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ob 10.00&nbsp; + st Okoren in st. Kunej 1. 5.: torek: Sv. Jožef Delavec: ob&nbsp;&nbsp; 19.00&nbsp; +Albina Hribar (nam. cvetja) 3.5.- četrtek: Filip in Jakob:&nbsp;&nbsp; ob 19.00 +.Antonija Tom&scaron;ič, (nam. cvetja) 4.5. -petek: Florjan, muč.:&nbsp;&nbsp;&nbsp; ob 19.00 +Marija Dremelj (Ponova vas) 5.5. -sobota: Angel, muč.:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ob 19.00 +Franči&scaron;ka Rebolj 6.5. -6. velikon. nedelja:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ob &nbsp;&nbsp;8.00&nbsp; +Marinka Omahen, obl. in st. Zelnikar &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dominik Savio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ob 10.00&nbsp; za zdravje (Bičje) &nbsp;Župnijski list &scaron;t. 4&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. marec&nbsp; 2018 Župnijski list &scaron;t. 3&nbsp; -&nbsp; 11. februar&nbsp; 2018 Župnijski list &scaron;t. 2&nbsp; -&nbsp; 21. januar&nbsp; 2018 Župnijski list &scaron;t. 1&nbsp; -&nbsp; 1. januar&nbsp; 2018 Župnijski list &scaron;t. 16&nbsp; -&nbsp; 10. december&nbsp; 2017 Župnijski list &scaron;t. 15&nbsp; -&nbsp; 19. november&nbsp; 2017 Župnijski list &scaron;t. 14&nbsp; -&nbsp; 29. oktober&nbsp; 2017 Župnijski list &scaron;t. 13&nbsp; -&nbsp; 8. oktober&nbsp; 2017 Župnijski list &scaron;t. 12&nbsp; -&nbsp; 17. september&nbsp; 2017 Župnijski list &scaron;t. 11&nbsp; -&nbsp; 27. avgust&nbsp; 2017 Župnijski list &scaron;t. 10 &nbsp;&nbsp; 6. avgust&nbsp; 2017 Župnijski list &scaron;t. 9 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. julij&nbsp; 2017 Župnijski list &scaron;t. 8 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11. junij&nbsp; 2017 Župnijski list &scaron;t. 7 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21. maj&nbsp; 2017 Župnijski list &scaron;t. 6 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. maj&nbsp; 2017 Župnijski list &scaron;t. 5 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 9. april&nbsp; 2017http://zupnija-sentjurij-pri-grosupljem.rkc.si/index.php/content/display/6<![CDATA[Župnijski list št 4 (19.03.2017)]]><![CDATA[Župnijski list št. 3 (26.2.2017)]]><![CDATA[Župnijski list št. 2 (5.2.2017)]]><![CDATA[Župnijski list št. 1 (15.1.2017)]]><![CDATA[Župnijski list št. 18 (25.12.2016)]]><![CDATA[Župnijski list št. 17 (4.12.2016)]]><![CDATA[Župnijski list št. 16 (13.11.2016)]]><![CDATA[Župnijski list št. 15 (23.10.2016)]]><![CDATA[Župnijski list št. 14 (2.10.2016)]]><![CDATA[Župnijski list št. 13 (11.9.2016)]]><![CDATA[Župnijski list št. 12 (21.8.2016)]]><![CDATA[Župnijski list št. 11 (31.7.2016)]]><![CDATA[Župnijski list št. 10 (10.7.2016)]]><![CDATA[Župnijski list št. 9 (19.6.2016)]]><![CDATA[Župnijski list št. 8 (29.5.2016)]]><![CDATA[Župnijski list št. 7 (8.5.2016)]]><![CDATA[Župnijski list št. 6 (17.4.2016)]]><![CDATA[Župnijski list št. 4 (6.3.2016)]]><![CDATA[Župnijski list št. 3 (14.2.2016)]]><![CDATA[Župnijski list št. 2 (24. 1. 2016)]]><![CDATA[Župnijski list št. 1 (3. 1. 2016)]]><![CDATA[Župnijski list št. 5 (13.12.2015)]]><![CDATA[Župnijski list št. 4 (22.11.2015)]]><![CDATA[Župnijski list št. 3 (1.11.2015)]]><![CDATA[Župnijski list št. 2 (6.9.2015)]]><![CDATA[Župnijski list št. 1 (15.8.2015)]]>