ŽUPNIJSKA KARITAS &Scaron;T. JURIJ Na&scaron;a Župnijskakaritas želi odkrivati ljudi v stiski ter jim nuditi pomoč. V ta namen bo odprta pisarna v župni&scaron;ču vsak drugi ponedeljek v mesecu od 18. do 19. ure. V mesecu oktobru bo to v ponedeljek,13. oktobra 2017. Karitas smo ljudje, ki želimo evangeljsko dobroto uresničevati z delom za dobrobit malega, &nbsp;pomoči potrebnega in zapu&scaron;čenega človeka. Želeli bi ogovoriti človeka, ki potrebuje prijazno besedo, ko je potrt; obiskati človeka, ki potrebuje pozornost, ko je osamljen; ponuditi vsaj kos kruha človeku, ki je lačen; se pripeljati z avtom k človeku, ki potrebuje prevoz v cerkev. &Scaron;e in &scaron;e bi lahko na&scaron;tevali. Veseli bomo informacij in idej, ki bodo, v ohranjanju osebnega dostojanstva, pripomogle k iskanju primerne oblike pomoči za ljudi v stiski. Posamezniki, ki potrebujete pomoč na&scaron;ih prostovoljcev, pa tudi tisti, ki ste pripravljeni nuditi kakr&scaron;nokoli pomoč, nam povejte osebno ali nas pokličite&nbsp; na telefon Župnije &Scaron;t. Jurij 01/786 13 44. Janez &Scaron;ket, župnijski upravitelj, Matjaž Celarc, duhovni pomočnik ter sodelavke in sodelavci Župnijske karitas &Scaron;t. Jurij vas pričakujemo.http://zupnija-sentjurij-pri-grosupljem.rkc.si/index.php/content/display/64<![CDATA[Mladi za Karitas]]><![CDATA[Dekanijsko srečanje Karitas]]><![CDATA[Ustanovitev]]>