Preskoči na vsebino
nalagam novice...

Tedenska oznanila župnije Št. Jurij:


PRIDIGA OB BOŽJI BESEDI na 5. POSTNO - TIHO NEDELJO
pripravil Boštjan Modic

Da bi razumeli, v kakšnem smislu nas lahko ta zgodba zadeva danes, moramo izhajati iz naslednjega opažanja. Tudi Jezus bo kaj kmalu zatem umrl - in vstal od mrtvih. Toda Lazarjevo vstajenje je bilo druge vrste kot Jezusovo. Jezus vstane za naprej, za večno življenje; Lazar pa vstane za nazaj v življenje; v življenje, ki ga je živel prej. Vstali Jezus zapusti ta svet; Lazar pa ostane na tem svetu. Jezus po vstajenju ne umrje več; Lazar pa ve, da bo moral spet umreti. Lazarjevo vstajenje je torej začasno, zemeljsko. Začasno se vrne v ljubeče okolje svojih najdražjih. Je nov, »vstali« človek. On ve, da je nekdo močnejši od smrti.

Evangeljske zgodbe niso nikoli napisane samo zato, da bi jih samo prebirali, ampak tudi zato, da bi ponovno zaživele. Zgodba o Lazarju je bila napisana, da bi nam povedala naslednje: obstaja vstajenje telesa in obstaja vstajenje srca; če se bo vstajenje telesa zgodilo »poslednji dan«, pa se vstajenje srca zgodi, oz. se lahko zgodi, vsak dan. Prav danes.

To je pomen Lazarjevega vstajenja, ki ga je hotelo nakazati bogoslužje z izbiro prvega berila. Gre za znano videnje suhih kosti. Prerok Ezekiel ima videnje: vidi ogromno suhih kosti in razume, da predstavljajo moralo ljudi, ki živijo na zemlji. Ljudje govorijo: »Naše upanje je izpuhtelo, mi smo izgubljeni«. Njim je namenjena Božja obljuba: »Glejte, jaz odprem vaše grobove, vzdignem vas iz vaših grobov … Svojega duha denem v vas, da boste oživeli«.

Tudi v tem primeru ne gre za poslednje vstajenje teles, ampak za sedanje vstajenje src, da lahko spet upajo. Rečeno je, da trupla oživijo, se postavijo na noge in so »silno velika vojska«. To je bilo izraelsko ljudstvo, ki je po izgnanstvu spet začelo upati.

Iz vsega tega lahko izluščimo nekaj, kar poznamo tudi iz lastne izkušnje: da smo lahko mrtvi tudi preden … umrjemo, medtem, ko še živimo to življenje. In ne govorim le o smrti duše zaradi greha; govorim tudi o stanju popolne odsotnosti energije, upanja, volje, da bi se borili in živeli, ki ga ne moremo poimenovati z bolj pomenljivim imenom, kot: smrt srca.

Vsem tistim, ki se iz najrazličnejših razlogov - propadel zakon, prevara zakonca, zabloda ali bolezen otroka, finančni propad, depresija, nemoč, da bi premagali alkoholizem ali drogo - znajdejo v tem položaju, bi morala zgodba o Lazarju zazveneti kakor zvonovi velikonočnega jutra.

Kdo nam lahko nakloni vstajenje srca? Dobro vemo, da za določene slabosti ni človeškega zdravila, ki bi pomagalo. Spodbudne besede puščajo za seboj ravno tako zemljo, kot so jo našle. Tudi v primeru Marte in Marije so prišli Judje, »da bi ju tolažili«, toda njihova navzočnost ni ničesar spremenila. Potrebno je bilo »poslati sporočilo Jezusu«. Klicati ga, kakor ljudje, ki jih je pod seboj pokopal plaz ali ruševine ob potresu in skušajo s svojim vzdihovanjem reševalce opozoriti nase.

Toda nekaj moram dodati. Ljudje, ki se znajdejo v takem položaju, pogosto ne zmorejo storiti ničesar, niti moliti ne morejo. So kakor Lazar v grobu. Potrebno je, da drugi zanje nekaj storijo. Na Jezusovih ustih ob neki priložnosti najdemo tole naročilo, ki ga je namenil svojim učencem: »Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte« (Mt 10,8).

Kaj je hotel reči Jezus: da moramo fizično obujati mrtve? Če bi bilo tako, bi na prste ene roke lahko prešteli tiste svetnike, ki so v zgodovini udejanjili to Jezusovo zapoved. Ne, Jezus je imel v mislih tudi in predvsem mrtve v srcu, duhovno mrtve. Ko govori o izgubljenem sinu, oče pravi: »Bil je mrtev in je oživel« (Lk 15,32). Tu nikakor ne gre za fizično smrt, če se je vrnil domov.

Naročilo: »Mrtve obujajte!« se torej nanaša na vse Jezusove učence. Tudi na nas! Razkril vam bom, kako obuditi še ta večer ali pa v naslednjih dneh nekoga, ki je mrtev. Morda imaš doma ali v domu za ostarele onemoglega enega od staršev? Morda je njegovo srce mrtvo zaradi molka otrok. Preseneti ga in ga pokliči po telefonu; če moreš, mu obljubi, da ga boš jutri obiskal. Verjetno si obudil mrtvega.

Tvoj mož je po ponovnem prepiru, ti so kar pogosti, ves potrt in nejevoljen odšel od doma: telefoniraj mu, prebudi v njegovem srcu zaupanje. Če si mož, stori isto svoji ženi. Morda sta tudi vidva obudila mrtvega ali mrtvo. Vidite, da konec koncev ni tako težko obujati mrtve …

Doslej sem le bežno omenil najhujši primer smrti (ki lahko vodi v večno smrt!): smrt tistega, ki živi v stanju težkega greha, ki je duhovno mrtev. Predvsem njim naj bi Lazarjevo vstajenje ob letošnji veliki noči zanetilo v srcu željo po vstajenju.

Med deli usmiljenja, ki smo se jih učili, kot otroci, je eno, ki pravi: »Pokopavati mrtve«; zdaj vemo, da je med njimi tudi tole: »obujati mrtve«. Pogumno se podajmo na delo! Amen.

MOLITEV, SVETA MAŠA, KATEHEZE

v teh novih razmerah

Spoštovani farani, dragi bratje in sestre,
zaradi velike nevarnosti hitrega širjenja korona virusa
duhovniki do nadaljnjega ne smemo opravljati svetih maš z ljudstvom,
pač pa jih opravimo sami – v duhu povezani z vsemi,
posebej še s tistimi, ki zaradi nove hudo nalezljive in drugih bolezni, še posebej trpijo. 

Vi se nam lahko doma pridružite v molitvi in ob tem prejmite tudi duhovno obhajilo.
Zdaj je idealen čas za več povezanosti v družini – to je Cerkev v malem.
Tako so živeli kristjani prvih stoletij v rimskem cesarstvu,
tako živijo mnogi kristjani še danes na Kitajskem in tudi v drugih (predvsem v islamskih) deželah… 

- OBVESTILA o molitvenih ter nekaterih evharističnih bogoslužjih
lahko poiščete na spletnih straneh župnije Grosuplje:
http://zupnija-grosuplje.rkc.si/

na FB naslovu: https://www.facebook.com/janez.sket.1
Vsak dan so ob 10h so hvalnice »v živo«– ali sveta maša (v nedeljo),

Tu najdete tudi druge duhovne vsebine ali koristne povezave – tudi za nekatere katehetske vsebine - za verouk

- TEDEN DRUŽINE: 19. - 25. marec 2020 http://zupnija-grosuplje.rkc.si/index.p…/…/display/762/20/20

- NALOGE in KATEHEZE za otroke  za VSAK DAN:
(lahko delajo otroci sami - ali skupaj s starši –  KDOR SE UČI, JE MLAD!!

https://portal.pridi.com/wp-content/uploads/2020/03/Zlo%C5%BEenka-A4-Teden-dru%C5%BEine-2020-1.pdf?fbclid=IwAR0dOSaL5PluPMIC3E-Bhf7y4ZEiS2XNEaySZ0CYatQu-MRnMuTd_w1k1Cg

Veliko duhovnih vsebin najdeta tudi na:
https://katoliska-cerkev.si/
https://si.aleteia.org/

- RADIO ZELENI VAL: vsak večer lahko ob 18h na Radiu Zeleni val prisluhnete kratkemu bogoslužju Božje besede (g. Janez Šket) in ob tem lahko prejmete tudi duhovno obhajilo.

- PRENOSI SVETIH MAŠ pa so tudi na:
TV EXODUS – 6h, 12h, 18h in ob 24h,
na Novi TV 24 – ob 7h, s ponovitvami čez dan…
na Radiu Ognjišče ob 19h…

Vzemimo si več časa za molitev, branje svetega pisma in dobrih knjig…
Posebno molitev za ta čas so nam posredovali naši škofje.
Upoštevajte navodila zdravnikov, državnih voditeljev in tudi civilne zaščite.
Če bomo vzeli navodila resno, bo manj možnosti, da se okužimo in okužbo prenesemo še na druge.   

Zakramentov v tem času ne smemo podeljevati zaradi varnosti nas vseh.

V smrtni nevarnosti pa vseeno lahko pokličite po telefonu: 040/500-996 ali po e-pošti: bostjan.modic@rkc.si

V slučaju smrti me prav tako lahko pokličite po telefonu, da se dogovorimo glede pogreba. Pogrebnih svetih maš v tem trenutku ne bomo obhajali in jih bomo, ko bo mogoče.

Pogrebi bodo samo v ožjem družinskem krogu. 

Naročila za sv. maše posredujte preko telefona. Mašni dar pa boste oddali pozneje.

Verouka in vseh ostalih dejavnosti nekaj časa ne bo. 

MOŽNOST MOLITVE V CERKVI v Št. JURIJU: Cerkev v Št. Juriju je vsak dan odprta vsaj 1 uro (od 18h do 19h).
    Vsak dan prihajam v Št. Jurij, da mašujem v cerkvi (sam) in kličem Božjega Usmiljenja na vse nas v času te preizkušnje.

Molimo, da bi do takrat šla nevarnost bolezni že mimo nas in bomo mogli znova opravljati svete maše ter obhajati velikonočne praznike tudi skupaj!

  - POLETNI ČAS:  Iz sobote 28 marca, na nedeljo, 29. marca, se ura premakne na poletni čas.
Večerne svete maše bodo od te nedelje naprej (ko bo spet mogoče) ob 19. uri.

   V tem času, ko ne moremo imeti svetih maš skupaj z verniki, duhovniki mašujemo vsak sam po namenih kot so objavljeni.

  - VELIKA NOČ: Kako bo z obredi velikega tedna in blagoslovom ognja ter velikonočnih jedi, bomo sporočili pozneje.

PRIDIGA OB BOŽJI BESEDI na 4. POSTNO NEDELJO
pripravil Boštjan Modic

Kaj pomeni biti telesno slep, živeti v temi, ne poznati sveta okoli sebe? To vedo predvsem tisti, ki so že od rojstva slepi, tisti, ki so oslepeli morebiti zaradi bolezni, zaradi nesreče pri delu... Nikoli več ne vidijo svetlobe in sveta okrog sebe. To je grozno.

Kaj pa pomeni biti duhovno slep, živeti brez smisla, brez smernic, ne vedeti, kaj je prav in dobro? To je še hujša slepota. Mnogokrat se je niti ne zavedamo. Jezus pa je tisti, ki nas ozdravlja te slepote, njegova beseda nam odpira oči za dobroto, pravičnost, smisel, lepoto, nasmeh, ljubeč pogled, odpuščanje  ...

V evangeliju smo danes slišali, kako se Jezus sreča s slepim človekom, ki je že od rojstva živel brez luči, v temoti in na robu družbenega dogajanja. Jezus ga je srečal in ni prezrl njegove stiske, ozdravil ga je, mu dal vid. In s tem je v njegovo življenje posijala luč, odslej bo mogel živeti v svetlobi! Preprosto: Vidi!

Ali Bog tudi danes more ozdraviti nekoga, ki je slep - oziroma, ali se to dogaja tudi danes ali ne, to ni najpomembnejše naše vprašanje. Postaviti si moramo drugo bolj pomembno vprašanje. Kaj današnji evangeljski odlomek želi povedati nam, ki imamo zdrave telesne oči. 

Človek kot duhovno in duševno bitje ve, da v življenju ne gre le za zunanje čute, za zunanji - telesni vid. Človek ne ostaja samo pri tem, kar vidi. V človeku je veliko bolj bistven dvojček zunanjega vida: to je notranji vid.

In vera je pot od zunanjega k notranjemu gledanju. Kaj to pomeni?

Kaj npr. pomaga dekletu, če gleda, vidi fanta le s telesnimi očmi, torej tako, kot ga od zunaj vidi katerikoli drugi človek na tem svetu? Ona, dekle, ga bo videla povsem drugače: v njem prepozna ljubečo osebo, nekoga, ki jo ima rad. V njem bo videla nekaj tako božjega, svetlega, čistega in lepega, da si potem upa podati se na pot življenja prav s tem fantom in ne z drugim. Ravno njega je izbrala in ne drugega.  On je drugačen od vseh drugih - pa ne zaradi njegove zunanje drugačnosti, pač pa dekle v njem prepozna nekaj drugačnega od tega, kar zmorejo odkriti zunanje oči drugih ljudi. Resnično, zunanji vid ne pove vsega!

Še en primer: skupina mladih gre v naravo - kaj vidi eden, kaj drugi? Nekdo bo videl veliko dreves in trav, cvetlic in ptic; vprašanje pa je, koliko ga vse to v notranjosti nagovori. Kaj pomaga zunanjost, mnoštvo slik in podob, predmetov in stvari, dogodkov in izkušenj, užitkov in dobrot, če ne napolnijo srca? Če notranje ne nagovorijo? Če v tem oseba končno ne prepozna božje navzočnosti?

Vera je pot od zunanjega gledanja k notranjemu gledanju. Ko človek vidi z notranjimi očmi, s srcem, tedaj resnično vidi. Sveti Frančišek Asiški je imel notranje oko, da je videl in prepoznaval živo Stvarnikovo navzočnost v pticah in travah, v živalih in osebah.

Kolikokrat smo že slišali Exuperyjev stavek iz slavne zgodbe Malega princa: Lisica pravi Malemu princu: »Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno.« Če velja to za vsakega človeka, velja toliko bolj za kristjana, ki je duhovni človek.

Mi morda telesno nismo slepi, čisto drugo vprašanje pa je torej, kako je z našimi notranjimi očmi. Kaj pravzaprav vidimo v svetu, v naravi, v bližnjem, v življenju? Kaj pomaga, če vidimo svoje življenje le od zunaj, ne zmoremo pa prepoznati ljubeče navzočnosti Boga, ali drugače rečeno: videti v globino! Še posebej takrat, ko je težko, saj tedaj vidimo le težave in probleme, stiske in kaotičnosti.

Jezus Kristus, ki je bil za nas križan in je vstal, je navzoč in delujoč v vsem, kar človeštvo izkuša, tudi v trpljenju in stiski, bolečini in zavračanju, krivici in sramotenju, celo v smrti. Od nas pa je odvisno, ali ga prepoznavamo, opazimo. Prosimo pri tej sveti maši še posebej za dar Svetega Duha, da bomo mogli prepoznati božje delovanje v naših življenjih, ljubečo Kristusovo navzočnost v današnjem svetu - pa čeprav je naše življenje in naš svet na zunaj videti marsikdaj pust in prazen, temačen, brez svetlobe in luči. Kristus prinaša luč in tako odpira srce za drugačen pogled na vse.

Pa še nekaj:

Življenje je kakor ogledalo: nasmejte se mu, vrne vam nasmeh, bodite čemerni, pa je klavrno.

Poskusite to pred ogledalom. Smehljaj mi vrne smehljaj, kisla kumara bo odgovor mojemu skremženemu obrazu...

Tako je v življenju: od življenja imam v bistvu le to, kar storim iz njega. Kakor bomo gledali, tako bomo videli tudi življenje. Če sprejmem nepredvidene dogodke z nasmehom, mi bo odgovorilo z nasmehom... Če pa se jim približam z namrščenim obrazom, mi bo odgovorilo z razbojniškim izrazom... Torej kako gledam na življenje? Naj nam Jezus odpre naše duhovne oči. AMEN.

OZNANILA na 2. POSTNO NEDELJO
Št. Jurij – 8. marec 2020

- GODOVI:
v ponedeljek goduje Frančiška Rimska, redovnica
v torek 40 mučencev iz Armenije
v sredo Benedikt, škof
v četrtek Inocenc I., papež
v soboto Matilda, kraljica
v nedeljo obhajamo 3. POSTNO - PAPEŠKO NEDELJO

- ŠTETJE!

- OFER: Hvala za vaš dar pri ofru prejšnjo nedeljo (849,61eur). Namenili smo za stroške ogrevanja - kurilnega olja (2500 litrov = 2.187eur).

- MOLITEV KRIŽEVEGA POTA: v postnem času skupaj v cerkvi molimo križev pot vsak postni petek ob 18h (ob času, ko običajno začenjamo sv. mašo). Vabljeni!
Ob nedeljah pa ob 15h.
Danes na 2. postno nedeljo jo bomo oblikovali in sodelovali pri njej OSNOVNOŠOLSKI OTROCI. Vabljeni torej vsi osnovnošolski otroci, da se udeležite popoldne molitve križevega pota.
Na 3. postno nedeljo jo boste oblikovali in vodili člani ŽPS in Karitas.

- ŽUPNIJSKA KARITAS: člani župnijske Karitas ste lepo vabljeni na sestanek jutri, v ponedeljek, 9. marca, po večerni sv. maši, ob 18.30h v župnišču.

- 7. DAN:
Sv. maša, 7. dan po pogrebu JAKLIČ Antona, bo v sredo, 11. marca.
Sv. maša, 7. dan po pogrebu KOZLEVČAR Antona, pa bo v soboto, 14. marca ob 18h. Namena obeh sv. maš, ki sta zapisana v oznanilih te dva dneva, sta prestavljena in bosta opravljena ob drugi priložnosti.

- PRVO SV. OBHAJILO: letos bo slovesnost prvega sv. obhajila v naši župniji 24. maja 2020 ob 10h.

 

OZNANILA na 1. POSTNO NEDELJO
Št. Jurij – 1. marec 2020

- GODOVI:
v ponedeljek goduje Neža Praška, redovnica
v torek Kunigunda, cesarica
v soboto godujeta Perpetua in Felicita, mučenki
v nedeljo obhajamo 2. POSTNO NEDELJO

- PRVI PETEK: na prvi petek bom obiskal bolne in ostarele na domu in jim prinesel Najsvetejše.

- MOLITEV KRIŽEVEGA POTA: v postnem času bomo skupaj molili križev pot v farni cerkvi vsak postni petek ob 18h (ob času, ko običajno začenjamo sv. mašo).
Ob nedeljah pa ob 15h. Na postne nedelje pripravijo in vodijo molitev križevega pota: danes na 1. postno - bralci božje besede. Naslednjo jo bomo oblikovali osnovnošolski otroci.

- KORONA VIRUS: Za preprečevanja širjenja korona virusa je Slovenska škofovska konferenca je pripravila navodila:
1. Za vse veljajo splošna navodila za preprečevanje virusnih okužb, ki so objavljena na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja (https://www.nijz.si/).
V cerkvah in pri bogoslužju se upoštevajo naslednja navodila:
a) Kropilniki z blagoslovljeno vodo ob vhodu v cerkev se izpraznijo. Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo.
b) Pri pozdravu miru duhovnik in verniki opustijo stisk roke.
c) Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo samo na roko.

OZNANILA na 7. NEDELJO MED LETOM
Št. Jurij – 23. februar 2020

- GODOVI:
v ponedeljek goduje Matija, apostol
v torek Valbruga, opatinja
v sredo obhajamo PEPELNICO - strogi post
v četrtek goduje Gabrijel Žalostne Matere Božje, redovnik
v petek Hilarij, papež
v soboto Antonija Firenška, vdova
v nedeljo obhajamo 1. POSTNO NEDELJO

- PEPELNICA in ZAČETEK POSTNEGA ČASA: v sredo, 26. februarja, bomo začeli postni čas, ki traja 40 dni. To je čas notranje priprave na praznovanje našega največjega praznika Velike noči, na praznik Jezusovega vstajenja od mrtvih. Kristjani v postnem času pri bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu. Naše notranje prizadevanje naj bi se na zunaj izražalo v poglobljeni MOLITVI, v POSTU (odpovedi) in v DOBRIH DELIH.

V sredo na pepelnico vabljeni k večerni sv. maši, med katero si bomo na glavo simbolično posuli blagoslovljen pepel, s čimer bomo navzven pokazali notranjo razpoložljivost za spreobrnjenje oziroma poboljšanje svojega življenja. »Pomni človek, da si prah in da se v prah povrneš.« so besede, ki nas spomnijo na resnost postnega časa.

STROGI POST je na Pepelnico in na Veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in v doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega in v večji povezanosti z Bogom prek molitve.

Slovenska Karitas vabi s pobudo »40 dni brez alkohola«, da se v postnem času - v znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi bolezni, ki so posledica alkohola, zaradi nesreč na cestah in zaradi nasilja v družinah – odpovemo alkoholu.
Konkreten sad te ali kakšne druge odpovedi (v hrani, kavi, kajenju, vožnji z avto­mobilom, uporabi telefona, interneta oz. računalnika, gledanju TV…) pa je lahko tudi kakšen dar za Karitas, za ljudi v stiski, za misijone...

- MOLITEV KRIŽEVEGA POTA: v postnem času bomo skupaj molili križev pot v farni cerkvi vsak postni petek ob 18h (ob času, ko običajno začenjamo sv. mašo).

Ob nedeljah pa ob 15h. Na postne nedelje pripravijo in vodijo molitev križevega pota: na 1. postno - bralci božje besede.

OZNANILA na 6. NEDELJO MED LETOM
Št. Jurij – 16. februar 2020

- GODOVI:
v ponedeljek goduje Sedem ustanovitelj reda servitov
v torek Frančišek Regis Clet, duhovnik mučenec
v sredo Konrad iz Piacenze, spokornik
v četrtek Jacinta in Frančišek Marto, fatimska pastirčka
v petek Peter Damiani, škof
v soboto Sedež apostola Petra
v nedeljo obhajamo 7. NEDELJO MED LETOM

- POČITNICE: V tem tednu bodo šolske počitnice, zato tudi ni verouka.

- PUSTNA SOBOTNA ISKRICA: Radio Ognjišče, Slovenska Karitas in Misijonsko središče Slovenije vabi na PUSTNO SOBOTNO ISKRICO, ki bo v soboto, 22. februarja, v Športni dvorani zavoda sv. Stanislava v Šentvidu v Ljubljani, ob 12. ure naprej! Vstopnine ne bo, darovi za krofe pa bodo v celoti namenjeni za gradnjo učilnic in ambulante v afriškem Burundiju, kjer deluje slovenska misijonarka s. Vesna Hiti.

OZNANILA na 5. NEDELJO MED LETOM
Št. Jurij – 9. februar 2020

- GODOVI:
v ponedeljek goduje Sholastika, redovnica
v torek obhajamo god Lurške Matere Božje - svetovni dan bolnikov
v petek goduje Valentin, duhovnik
v soboto Klavdij, redovnik
v nedeljo obhajamo 6. NEDELJO MED LETOM

- KONCERT DUHOVNE GLASBE: Danes zvečer, v nedeljo, bo ob 19h v marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča koncert duhovne glasbe »To je dan«. Vstopnice za stojišče po 7 EUR so verjetno še na razpolago.

- INFORMATIVNA DNEVA: V petek in soboto (14. in 15. 2.)  bosta informativna dneva na Škofijski klasični gimnaziji in v Dijaškem domu Zavoda sv. Stanislava v Ljubljani in na Gimnaziji Želimlje.

- FAKULTETA: Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede vabi k dodiplomskemu, magisterskemu in doktorskemu študiju. Vpis se začne 12. februarja, več informacij je na oglasni deski, na listkih zadaj in na spletni strani!

- KATEHEZE: V Ivančni Gorici potekajo večeri, na katerih se v obliki katehez razlaga zgodovina odrešenja v luči današnjih izzivov za Cerkev in družbo.  Tako Sveto pismo kot dnevni dogodki pričajo, da Bog tudi danes skrbi za človeka, a mu pušča tudi  svobodo.
Lepo vabljeni ob torkih in petkih ob 19.30h v dvorano ob cerkvi sv. Jožefa v Ivančni Gorici.

 

OZNANILA na 2. NEDELJO MED LETOM -
Št. Jurij –  19. januar 2020

- GODOVI:
v ponedeljek goduje Sebastjan, mučenec
v torek Neža, mučenka
v sredo Vincencij, diakon mučenec
v četrtek Henrik, duhovnik
v petek Frančišek Saleški, škof
v soboto obhajamo spomin SPREOBRNENJA APOSTOLA PAVLA
v nedeljo obhajamo 3. NEDELJA MED LETOM – svetopisemska

- MOLITVENA OSMINA: Od 18. do 25. januarja poteka molitvena osmina za edinost kristjanov. V tem tednu se v molitvi obračamo na Nebeškega Očeta s prošnjo za duha edinosti med nami kristjani.

- DAN ODPRTIH VRAT IN INFORMATIVNI DNEVI - ZA DIJAKE Dan odprtih vrat za osnovnošolce, njihove starše ter vse, ki jih zanima življenje in delo na Škofijski klasični gimnaziji in v Jegličevem dijaškem domu v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani bo v soboto, 25. januarja 2020, od 9. do 13. ure.

- VERSKI ČASOPISI IN REVIJE: Še ves mesec januar je čas, da poravnate naročnino za verske časopise in revije ali postanete novi naročnik.

 

OZNANILA na NEDELJO JEZUSOVEGA KRSTA -
Št. Jurij –  12. januar 2020

 

- GODOVI:
v ponedeljek goduje Hilarij, škof
v torek Oton, prior
v sredo Absalom, koprski škof
v četrtek Honorat, škof
v petek Anton Puščavnik, opat
v soboto Marjeta Ogrska, kneginja
v nedeljo obhajamo 2. NEDELJA MED LETOM – nedelja verskega tiska

- OFER: Hvala za darove pri ofru prejšnjo nedeljo (839eur). Bog povrni za vse!

- NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA: Danes praznujemo nedeljo Jezusovega krsta.  Ob tem se spominjajmo tudi svojega krsta, pomislimo in se zahvalimo svojim staršem in tudi svojim botrom za njihovo vlogo v našem življenju.

- VEROUK: v tem tednu odhajam na operacijo ušesa in bom tri tedne odsoten. Jutri v ponedeljek bom še imel verouk, v torek pa odpade. Tako tri tedne ne bo verouka. Prosim, da vsi otroci doma pridno molite in redno prihajate k nedeljskim sv. mašam.

- MAŠE: v tem tednu od torka do petka ne bo večerne sv. maše v Št. Juriju, mašne namene, ki so zapisani v oznanilih bom opravil drugod. V soboto bo maševal g. župnik Janez Kebe, v nedeljo pa bo prišel maševat pater iz Stične. V nujnih zadevah se prosim obrnite na g. Janeza Kebeta na Kopanja ali na g. Janeza Šketa v Grosuplju.

- 7. DAN: včeraj smo se s pogrebno sv. mašo poslovili od pokojnega Hribar Jožeta, sv. maša 7. dan po pogrebu bo v nedeljo, 19. januarja, ob 10h.

- MOLITVENA OSMINA: Od 18. do 25. januarja poteka molitvena osmina za edinost kristjanov.

- ŠPAROVČKI: Otroci  lahko še prinesejo darove, ki so jih  v adventnem in božičnem času zbrali in namenili za otroke v misijonih in jih oddajo v nabiralnik pri jaslicah ali pri verouku.

- PRIPRAVA NA ZAKON: Priprava na zakon bo v Stični od 8. do 22. februarja, ob sobotah ob 18h, ob nedeljah pa ob 8. uri zjutraj.  V Ljubljani je priprava na zakon od ponedeljka do petka, od 10. – 14. februarja, ob 17. uri na Krekovem trgu 1. (Tel 01/ 234 26 64).

- NAROČNINA ZA VERSKI TISK: Še ves mesec januar je čas, da poravnate naročnino za verske časopise in revije ali postanete novi naročnik. Lahko tudi komu plačate letno naročnino in bo to lepo darilo za novo leto ali za kakšen osebni praznik.

OZNANILA na 2. BOŽIČNO NEDELJO -
Št. Jurij –  5. januar 2020

- GODOVI:
v ponedeljek obhajamo GOSPODOVO RAZGLAŠENJE - sv. trije kralji
v torek goduje Lucijan, mučenec
v sredo Severin, opat
v četrtek Julijan, mučenec
v petek Gregor Niški, škof
v soboto Pavlin Oglejski, škof
v nedeljo obhajamo JEZUSOV KRST

- GOSPODOVO RAZGLAŠENJE: Jutri, v ponedeljek obhajamo praznik sv. tri kralje ali Gospodovo razglašenje. Pred praznikom, torej danes zvečer še tretjič molimo pri jaslicah in blagoslovimo svoje domove. Na vhodna vrata napišemo letnico in začetnico imen sv. treh kraljev – letos torej: 20 + G + M + B + 20. Ta zapis govori o naši prošnji in želji, da bi Kristus blagoslavljal našo hišo vse leto 2020, ki je pred nami. (Christus mensam benedicat)
Slovesno sv. mašo na jutrišnji praznik bomo obhajali zvečer ob 18h. Ta dan odpade verouk in prosim, da res vsi otroci pridemo zvečer k sv. maši. PROSIM! Bodimo kristjani. (V torek bo verouk po običajnem razporedu).

- POGREB: od nas je k Bogu odšel HRIBAR Jože iz Bičja, pogreb pokojnega s sv. mašo bo v soboto, 11. januarja, ob 14h. Priporočam ga v molitev! Sv. maša, 7. dan po pogrebu pokojnega očeta Jožeta Hribarja, bo na nedeljo, 19. januarja, ob 10h, mašni namen, ki pa je zapisan v oznanilih, se prestavi na naslednjo nedeljo.

- OBISK KOLEDNIKOV: že včeraj so vas nekatere obiskali koledniki, ki hodijo po naši župniji in zbirajo darove za misijone. Koledniki bodo prišli do vas tudi še danes in morda jutri popoldne. Bog vam povrni vašo dobroto!

 

OZNANILA na NEDELJO SV. DRUŽINE -
Št. Jurij –  29. december 2019

- GODOVI:
v ponedeljek goduje Feliks I., papež
v torek Silvester, papež -  DRUGI sveti večer
v sredo MARIJA, BOŽJA MATI – Novo leto 2020
v četrtek Bazilij in Gregor, škofa in cerkv. učitelja
v petek Presveto Jezusovo ime
v soboto Angela, redovnica
v nedeljo obhajamo 2. NEDELJO PO BOŽIČU

- ZAHVALNA SV. MAŠA - v torek, 31. decembra goduje sv. SILVESTER, papež - DRUGI SVETI VEČER, zahvalna sv. maša bo ob 18h uri zvečer. Ponovno blagoslovimo svoje domove in molimo za blagoslov novega leta.

- NOVO LETO: v sredo, 1. januarja 2020 obhajamo praznik Marije, Božje matere, sv. maša bo ob 10h. Izročimo se v Marijino materinsko varstvo tudi v novem letu 2020.

- BOŽIČNE POČITNICE: božični prazniki so tudi prazniki otrok - zato v prvem tednu novega leta ni verouka.

 

OZNANILA na 4. ADVENTNO NEDELJO -
Št. Jurij –  22. december 2019

- GODOVI:
v ponedeljek goduje Janez Kancij - božična devetdnevnica
v torek Adam in Eva - božična devetdnevnica – sveti večer
v sredo BOŽIČ – Gospodovo rojstvo
v četrtek Štefan, diakon, prvi mučenec
v petek Janez, apostol evangelist
v soboto godujejo Nedolžni otroci, mučenci
v nedeljo obhajamo nedeljo SVETE DRUŽINE

- OBISK BOLNIKOV: jutri, v ponedeljek dopoldne bom še pred praznikom obiskal bolne in ostarele iz naše župnije in jim prinesel Najsvetejše na dom.
Verouka v tem tednu ne bo, otroci pridite k devetdnevnici ob 18h.

- PRAZNIČNA SPOVED – jutri, v ponedeljek, 23. decembra, bo od 17.30h možnost za spoved, na voljo bosta še dva dekanijska duhovnika.

- DEVETDNEVNICE: v torek, zadnji dan devetdnevnice, bomo obhajali sv. mašo že dopoldne ob 10h.

- SVETI BOŽIČNI VEČER: v torek, 24. dec. zvečer pa že obhajamo sveti večer. Vsa zbrana družina pokropite in pokadite domove. Vmes se moli rožni venec, konča se pri jaslicah. Kadilo, oglje in blagoslovljeno vodo lahko dobite v farni cerkvi pod korom.

- ŽIVE JASLICE: na sveti večer, 24. decembra, bodo ob 20h v cerkvi v Grosuplju uprizorjene »žive jaslice«. V tej božični igri sodelujejo mladi iz obeh župnij Št. Jurij in Grosuplje. Vabljeni k lepemu uvodu v polnočnico.
Ponovitev bo še v sredo, na božič, 25. decembra, ob 17h.

- BOŽIČNA POLNOČNICA: Ob polnoči bomo tudi v Št. Juriju obhajali slovesno sv. mašo ob prazniku Jezusovega rojstva.

- BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO: - Na Božič, 25. decembra, bodo praznične sv. maše bodo ob 8h in ob 10h.

- SV. ŠTEFAN – v četrtek, na dan po božiču, 26. decembra, obhajamo god sv. Štefana. Sv. maše bodo ob 8h v Št. Juriju in ob 10h v SMRJANIH, kjer obhajamo žegnanje, po maši pa bo blagoslov konj. Vabljeni!

- 7. DAN: umrl je OMAHEN Drago iz Udja, sv. maša 7. dan po pogrebu bo v petek, 27. decembra, ob 18h. Mašni namen, ki je zapisan za tisti dan v pisnih oznanilih, bo opravil duhovnik drugod.

- BLAGOSLOV OTROK: na nedeljo sv. Družine, 29. dec., bo pri obeh mašah blagoslov otrok. Prinesite tudi vaše malčke, saj bo cerkev lepo ogrevana.

OZNANILA na 3. ADVENTNO NEDELJO -
Št. Jurij –  15. december 2019

- GODOVI:
v ponedeljek goduje Adelajda, kraljica - božična devetdnevnica
v torek Janez de Matha - božična devetdnevnica
v sredo Vunibald, opat - božična devetdnevnica
v četrtek Urban V., papež - božična devetdnevnica
v petek Vincenc Romano, duhovnik - božična devetdnevnica
v soboto Peter Kanizij, duhovnik - božična devetdnevnica
v nedeljo obhajamo 4. ADVENTNO NEDELJO

- DEKANIJSKO ROMANJE NA BREZJE: Danes popoldne bomo iz naše dekanije poromali na Brezje molit in prosit za nove duhovne poklice. Odhod avtobusa bo izpred šole v Št. Juriju ob 13.15h, iz Grosuplja pa ob 13.30h izpred šole L. Adamiča - na Tovarniški. Molitvena ura na Brezjah se prične ob 15h, sv. maša pa ob 16h.

- BOŽIČNA DEVETDNEVNICA:
od ponedeljka, 16. dec., se bomo z molitveno devetdnevnico skupaj kot župnijska skupnost pripravljali na praznik Jezusovega rojstva - Božič. Vsak večer po sv. maši ob 18h je v farni cerkvi sv. Jurija tudi pobožnost MARIJO NOSIJO. Vabljeni k sv. mašam tudi otroci, ki boste ponesli Marijo po cerkvi s svečkami v rokah (vsak večer boste dobili tudi ovčke).

- LUČ MIRU iz BETLEHEMA:
Tudi letos nam bodo skavti prinesli Luč miru iz Betlehema in sicer v petek, 20. decembra, k večerni sv. maši. Vse dni bo plamen gorel pred oltarjem v cerkvi in si lahko to Luč miru sami ponesete domov. Za prinešeno Luč miru lahko daste skavtom tudi darove.

- PRAZNIČNA SPOVED – v ponedeljek, 23. decembra, bo od 17.30h naprej možnost za spoved, na voljo bosta še dva dekanijska duhovnika. Spovedoval bom naslednjo nedeljo med obema mašama. Otroci pa bomo opravili sv. spoved že ta teden v času verouka.

 

OZNANILA na 2. ADVENTNO NEDELJO
- BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE
Št. Jurij –  8. december 2019

- GODOVI:
v ponedeljek goduje Peter Furier, redovnik
v torek Loretska Mati Božja
v sredo Damaz I., papež
v četrtek Devica Marija iz Guadalupe
v petek Lucija, devica mučenka
v soboto Janez od Križa, duhovnik
v nedeljo obhajamo 3. ADVENTNO NEDELJO

- NEDELJA KARITAS: Prejšnjo nedeljo smo v nabirki pri sv. maši namenili svoj dar za potrebe škofijske in župnijske Karitas Št. Jurij ter g. Jane Dular, ki deluje kot humanitarna delavka v Afriki. Zbrali smo kar 1.467 eur. Župnijska Karitas se vam in vsem otrokom, ki ste sodelovali v čudovitem koncertu, iz srca zahvaljuje. Hvala vam za vso vašo dobroto v blagor ubogih.

- DEKANIJSKO ROMANJE NA BREZJE: Naslednjo nedeljo, 15. decembra, bo v okviru molitve za duhovne poklice DEKANIJSKO romanje na Brezje. Sprejemam prijave. Če nas bo dovolj, gremo s svojim avtobusom, sicer pa se bomo pridružili romarjem iz Grosuplja. Odhod avtobusa iz Grosuplja bo v nedeljo ob 13.30h izpred šole L. Adamiča - na Tovarniški.
Molitvena ura na Brezjah se prične ob 15h, sv. maša pa ob 16h. Vabljeni vsi, posebej ministranti, pevci, bralci in ostali sodelavci. Prijave za avtobus zbiramo do petka, v župnišču in po telefonu.

 

OZNANILA na 1. ADVENTNO NEDELJO
Št. Jurij –  1. december 2019

- GODOVI: v ponedeljek goduje Natalija, mučenka
v torek Frančišek Ksaver, duhovnik
v sredo Janez Damaščan, duhovnik
v petek Nikolaj - Miklavž, škof - dobrotnik otrok
v soboto Ambrož, škof in cerkv. učitelj
v nedeljo obhajamo praznik BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE
                            in 2. ADVENTNO NEDELJO

- NEDELJA KARITAS: Današnja nabirka pri sv. maši je namenjena za potrebe škofijske in župnijske Karitas Št. Jurij ter g. Jane Dular, ki deluje kot humanitarna delavka v Afriki. Hvala vam za vso vašo dobroto.
Hvala tudi vsem otrokom, ki sodelujete v koncertu Mladi za Karitas. Hvala tudi vsem članom župnijske Karitas za vaše vztrajno delo v blagor ubogih med nami.

- ADVENTNI KOLEDAR: Osnovnošolski otroci boste po sveti maši dobili misijonski adventni koledar 2019, Skupaj s papežem Frančiškom in z zgledom misijonarja Ignacija Knobleharja recimo »JAZ SEM MISIJON, TI SI MISIJON« Koledar ima namen, da bi vsak večer v adventu zbral družino, da bi prebirala vsebino koledarja, se duhovno krepila na poti v Betlehem – obenem pa z molitvami in darovi pomagala tudi otrokom v misijonskih deželah doživeti božjo bližino in človeško solidarnost.
Otroci boste iz sredinskega lista napravili škatlico, v kateri boste zbirali vaše darove za lačne otroke po svetu. Ob božiču boste te darove prinesli pred oltar, ki jih bomo potem oddali na Misijonsko središče.

- PRVI PETEK: na prvi petek bom obiskal bolne in ostarele na domu in jim prinesel Najsvetejše na dom.

- OBISK SV. MIKLAVŽA:
sv. Miklavž s svojim spremstvom nas bo obiskal v farni cerkvi v cerkvi sv. Jurija v Št. Juriju v petek,  6. dec., ob 16h. Imena pridnih otrok, ki bi se radi osebno srečali s sv. Miklavžem, lahko starši priporočite v farovž.Ob tej priložnosti se tudi letos zahvaljujem Krajevni skupnosti Št. Jurij za pomoč pri izvedbi srečanja z Miklavžem.

- MIKLAVŽEV POHOD: turistično društvo Št. Jurij vas v petek, 6. decembra, vabi na Miklavžev pohod. Ob 17h uri bi krenili izpred cerkve v Št. Juriju proti Taboru, kjer bo krajši postanek ob za nekaj pesmi, nato se vrnemo v dvorano v Mali vasi. Tam bo ob 19h najmlajše obiskal sv. Miklavž, nato pa sledi družabno srečanje ob harmoniki.

- praznik BREZMADEŽNEGA SPOČETJA DEVICE MARIJE, v nedeljo, 8. dec. Naslednjo nedeljo, 8. decembra obhajamo slovesni praznik. Skupaj z Marijo se pripravljamo na prihod Odrešenika, Božjega in Njenega Sina. Prosimo jo, da bi - tako kot ona - tudi mi pripravili svoja srca za Kristusov prihod. Vabljeni na Marijin praznik k nedeljski sv. maši ob 8h in ob 10h.

 

OZNANILA na 34. NEDELJO MED LETOM
- NEDELJA KRISTUSA KRALJA

Št. Jurij –  24. november 2019

 

- GODOVI:
v ponedeljek goduje Katarina Sinajska, devica mučenka
v torek Valerijan Oglejski, škof
v sredo Modest in Virgil, škofa
v četrtek Katarina Laboure, redovnica
v petek Filomen, mučenec
v soboto Andrej, apostol
v nedeljo obhajamo 1. ADVENTNO NEDELJO - NEDELJA KARITAS

- ADVENTNI ORATORIJ: v soboto, 30. novembra bo od 9h do 12h v župnijski dvorani potekal Oratorij – izdelovanje adventnih venčkov. Vabljeni. Otroci in odrasli. Svečke, okraske, mah in ostali material za izdelovanje venčkov prinesite sami s seboj. Blagoslov venčkov bo na 1. adventno nedeljo pri sv. maši.

- TEDEN KARITAS in DOBRODELNI KONCERT KLIC DOBROTE :
V tednu Karitas - od ponedeljka, 25. nov., do nedelje, 1. dec. - nas bo letos nagovarjalo geslo »Dobro iz vsakega srca.« in nas vabilo najprej k sočutju, dobroti in konkretni solidarnosti z ljudmi v stiski. Vsako človeško srce je zmožno dobrote in ljubezni do bližnjega, vsako človeško srce je poklicano k dobroti in jo lahko izkaže. Iz vsakega srca pa lahko pride dobra misel in želja, dobra beseda in spodbuda, dobro delo.
Dobrodelni koncert KLIC DOBROTE bo v sredo, 27. nov. 2019 ob 20h z neposrednim prenosom na 1. programu RTV Slo in Radia Ognjišče (v času koncerta in tudi še ves december se zbirajo sredstva za pomoč slovenskim družinam v stiski.) Isti dan bo tudi tradicionalno romanje sodelavcev Karitas na Ponikvo.

- MLADI ZA KARITAS:  v nedeljo 1. decembra, pri obeh nedeljskih mašah ob 8h in 10h, bo s kratkim programom pred in po sv. maši tudi v Št. Juriju potekala prireditev Mladi za Karitas, ki nas bo spodbudila k dobroti srca. Nabirka - OFER pri maši bo namenjena za potrebe  in delovanje župnijske ter škofijske Karitas ter za humanitarno delavko v Afriki,  g. Jano Dular. Hvala za vaš dar.

 

OZNANILA na 33. NEDELJO MED LETOM
Št. Jurij –  17. november 2019

- GODOVI:
v ponedeljek obhajamo Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla
v torek goduje Matilda, redovnica
v sredo Edmund, kralj
v četrtek obhajamo Darovanje Device Marije
v petek goduje Cecilija, mučenka -