Preskoči na vsebino


PRIPOROČENI RAJNI:

 

župniki:
Anton Hostnik
Milan Grden
Ivan Mihelič

 

 

pokojni Remicovi
pokojni Škuljevi
pokojni Kranjčevi
pokojni Ovnovi
in  duše v vicah

Pokojni iz družin Valentinčič,
Novak in Ferjan


Alojz in starši    Viršek
Jožefa     Janežič
Anton    Boc
pok. sorodniki    
duše v vicah    
    
pokojni    Ogrinčevi
pokojni    Godčevi
Francka in Anton    Remic
Anton    Žnidaršič
duše v vicah    
    
ata Alojz    
sin Marjan    
starši    Rebolj
Janez in starši    Fink
    
Alojz in Albina    Hribar
Jože     Kranjac
Ludvik in Marija    Krampelj
    
Milan in Mari    Janežič
pok. iz družin    Janežič, Perme in Mlakar
duše v vicah    
    
pokojni    Hribarjevi (Bičje)
    
stric in teta    (Pece)
pok.  Tomšičevi,     Štefetovi in Šerjakovi
duše v vicah    
    
pokojni    Petrovi
pokojni    Podržajevi (iz Loke)
    
pokojni    Dremelj, Petrič, Stritar
    
Jože, Albina in Marjana     Trontelj
Ana, Jože, Angela     Knep
Franc, Branko     Mohar
    
pokojni    Drobnič, Križman, Ahčin
vsi pokojni sorodniki    
pokojni    Virant, Javornik, Štrus, Jerman
Franc     Koprivec
    
Jože Podlogar     in pok. iz družine Podlogar
starši, sestre in brate    Štefe
pok. Starše    Zorman
župnik Anton Hostnik    in  Milan Grden
duše v vicah    vse pokojne župnike te župnije
    
pokojni    Možinovi
pokojni    Petrič in Mojca
    
pokojni    Škrjanec, Kraljič
    
pok. Jože in Terezija    Žmuc (Vrbičje)
    
Rozalija, Jože    Jeršin
stari starši, strici, tete in sorodniki    Jeršin, Pritekelj
teta Rozalija Ida Per    
pok.    Adamič, Trontelj
Sonja    Satler
Franc     Flere
Francka     Nespor
župnik Anton Hostnik, Milan Grden    Rezka Hostnik
dobrotniki župnije    
pok. sosedje, prijatelji,    sorodniki in dobrotniki
    
pok. iz družine Drobnič (Mala vas)    Trontelj (Cerovo)
    
Ivan, Marija    Zelnikar
Franc in Amalija    Golob
    
pok. Anton, Jera    Čoš (Mala vas)
    
pok. iz družin    Žmuc in Kastelic
    
pok. iz družin    Hribar in Krivec
verne duše v vicah    
    
pok. Starši Ana in Stane    in  brat Stane  Štrukelj
    
rajni iz družin    Jerman, Kovač
    
Franc, Marija    Škufca
Alojz, Marija    Vidmar
    
pok. iz družin    Škrjanc, Željko in Rojc
pok. Angela in Anton    Zrimšek
pok. Župniki in duhovniki    
duše v vicah    
za vse, ki so umrli nenadoma     in neprevideni
    
stara starša Helena in Franc    Krivec
ata Jože in mama Vida    Krivec
žrtve prometnih nesreč    
    
Jože     Zupančič
    
starši     Mihalič
    
pok. iz družine    Trontelj
Marija    Vuleta (Mala vas)
    
starši    Erbežnik in Sušnik
    
Anton in Jože    Tome
starši in s. Ksaverijo    Trontelj
starši, bratje    Krivec
Pokojna duhovnika    Anton Hostnik, Milan Grden
    
Rezka in Slavko    Podlogar
France, Jože in Vida    Krivec
pok. župnika Milan Grden    in Anton Hostnik
    Rezka Hostnik
    
Starši in Andrej    Dremelj
    
pok. iz družin    Perme in Sterle
    
starši in Marjana    Goršič
starši in bratje    Remic
teta Albina    Hribar
pok. iz družin    Šipelj in Biščak
župnik Anton Hostnik, Milan Grden    
    
pokojni Barlič, Zupančič,    Mrtinovi in Lazarjevi
župnik Anton Hostnik, Milan Grden    
    
starši    Goršič (Ponova vas)
    
pok. iz družin    Goršič, Meglič
župnik Anton Hostnik    in  Milan Grden
    
stari starši, starši Vida in Jože,    stric Franc in pokojni  Krivec
stari starši Ludvik in Jožefa    Škrjanc
    
starši in vsi pokojni iz družine    Okoren
starši in vsi pokojni iz družine    Kunej (Pregrad)
    
starši in bratje    Remic
Janez in Jožefa    Štefe
    
starši    Podržaj
starši    Žitnik-Krimar
teta Vida    Krivec
    
Marjetka     Ostanek
starši    Štrlekar (Št. Jurij)
    
Darja    Vesenjak
Jože in Jožko    Garvas
družina    Bregar
Marija    Žužek
    
pok. iz družin    Trontelj in Perme
pok. iz družin    Peršin in Likovič
pokojni iz družin    Petrič in Berlot
duše v vicah    
    
Ivan    Starič
pok. iz družin    Verovšek in Starič
starši Kocjan, Sonja Ivanc    
    
Stane in Tine    Janežič
Starši  Janežič,    Trontelj, Zaviršek
sorodniki    Trontelj, Janežič
pok. župnika Anton Hostnik in    Milan Grden

 
Print Friendly and PDF