Preskoči na vsebino


ŽUPNIJSKA VERSKA STATISTIKA ZA LETO 2015

KRSTI

V letu 2015 je bilo v naši župniji krščenih 13 otrok.

  Od tega je bilo 6 dečkov in 7 deklic. Iz cerkvenega zakona je bilo krščenih 7, iz civilnega  zakona 2., iz zunaj zakonske skupnosti  so bili krščeni 4 otroci. 

12 je bilo krščenih v prvem letu življenja, eden pa nekaj dni  star več kot eno leto.

Od tega je krstil g. Franci Petrič 4;  g. Matevž Mehle, kaplan v Grosupljem 3, g. Janez Šket  enega, sedanji župnik  pa je krstil 5 otrok.

 

POROKE

 

 V naši župniji  sta bili v letu 2015, dve cerkveni poroki.

 

POGREBI

 

v letu 2015 je bilo v naši župniji cerkveno pokopanih 13 ljudi.

Od tega je bilo 10 moških in 3 ženske.

Koliko je bilo žarnih pokopov in koliko v krstah, ni za vse vpisanih podatkov. Najbolj žalostno, zaskrbljujoče,   naravnost tragično je to, da je bila samo ena oseba previdena, kar pomeni, da je v času bolezni oziroma pred smrtjo  prejel zakramente za umirajoče: sveto spoved, bolniško maziljenje in sveto obhajilo.  Eden je prejel le zakrament bolniškega maziljenja, eden, ki je umrl nenadoma pa je redno prejemal zakramente. Kar 10  je umrlo neprevidenih po svoji krivdi ali po krivdi domačih, da niso poklicali k bolniku duhovnika.

    Najstarejša oseba, ki je umrla lani je bila ženska stara 88 let. Najmlajši, ki je bil cerkveno pokopan je bil moški star 71 let.   Povprečna starost teh, ki so umrli je bila nekaj dni več kot 79 let.

Zaradi odpovedi srca so umrli štirje,  za posledicami kapi  je umrlo pet ljudi, za posledicami raka 1,  eden zaradi sepse in eden zaradi starostne onemoglost.

 

PRVOOBHAJANCI

 

24. maja 2015 je prejelo prvo sveto obhajilo v naši župniji 18 otrok. 17 iz naše župnije in eden iz župnije Grosuplje.

 

BIRMANCI

 

7. junija 2015, je prejelo zakrament svete birme 15  fantov in deklet.

 

VEROUČENCI

 

V veroučnem letu 2015/ 2016 obiskuje  v naši župniji 128 otrok.

 

NEDELJNIKI

 

8. novembra,  2015, je  bilo pri obeh mašah 326 ljudi.  Od tega je bilo 109 moških in 128 žensk, ter 89 otrok.  Pohvalno je to, da je  bilo pri mašah  samo 19 moških manj kot žensk, saj je običajno po župnijah žensk sorazmerno več kot moških.

 Pri sveti maši ob 8h je bilo 165 ljudi, pri sveti maši ob 10h pa 161.  ljudi. 

 Razlika med udeleženci pri maši ob 8h in ob 10h je samo za štiri ljudi , pomeni, da so bili ob 8h  štirje več pri maši kot ob   ob 10h.

 

SVETA OBHAJILA

 

Koliko je bilo v župniji podeljenih svetih obhajil,  do avgusta ni podatkov.

 

ŠTEVILO PREBIVALCEV V ŽUPNIJI

 

Vse do sedaj se je v škofijskih podatkih navajalo, da v župnijo  Št. Jurij spada 1080 ljudi. Pred kratkim  je občina Grosuplje objavila podatke koliko je bilo v kakšni vasi, oziroma naselju prebivalcev  leta 1991, koliko leta 2005, koliko leta 2010 in koliko leta 2015.  Iz teh podatkov je razvidno,  da je leta 1991 spadalo v župnijo Št. Jurij 1081 prebivalcev. Leta 2015 pa je spadalo v našo župnijo že 1630 ljudi, ko odštejemo  Grosupeljski del Ponove vasi in upoštevamo samo hiše iz naselja Vino, ki spadajo v našo župniji in hiše v Medvedici, ki spadajo v našo župnijo. Torej spada v našo župnijo najmanj 1630 prebivalcev.
Print Friendly and PDF