Preskoči na vsebino


Bolni in ostareli

Spoštovani župljani, ki vam število let ali bolezen onemogočata  redno prihajanje v cerkev!

 

Župnik župnije Št. Jurij, Milan Grden, Vas vsakega lepo pozdravljam. V novem letu vsem želim, da bi vsak dan svojim okoliščinam primerno kar se da prijetno preživeli, da bi se dnevi nizali v ljubezni do Boga in ljudi.

 

   V tem prvem pismu, ki Vam ga pišem kot Vaš župnik, Vas vse, ki zaradi starosti ali bolezni ali oddaljenosti, če nimate prevoza, SPODBUJAM IN VABIM, da bi  na prve petke prejeli sveto obhajilo na domu.  Jezus je bil v času zemeljskega življenja posebej naklonjen tem, ki so bili obteženi z boleznijo ali  drugimi težavami.  Da bi lahko to ljubezen, pozornost in skrb za telesno in duhovno dobro  človeka izkazoval v vseh časih, je postavil zakrament bolniškega maziljenja. To je neprecenljiv dar, ki nam ga je zaupal. Vendar  nam Jezus ne more pomagati, če tega zakramenta ne želimo prejeti,  če ga odklanjamo, če imamo do njega brezbrižen odnos, če s prejemom zakramenta  odlašamo.

 

      Poleg tega, da nam je dal zakrament bolniškega maziljenja, je po redovnici Marjeti Mariji Alakok  razodel, da želi, da na prve petke v mesecu prejmemo zakrament svete spovedi in svetega obhajila ter zadoščujemo za žalitve, ki jih je tako pogosto deležen s strani nas ljudi.

Da bi  lahko na prvi petek vsak, ki želi, prejel sveto obhajilo, je zelo priporočeno, da bi tudi vsak kristjan, ki ne more priti k sveti maši zaradi starosti, bolezni ali oddaljenosti, prejel sveto obhajilo na domu.  Ker Vi ne morete redno prihajati  k Jezusu v cerkev, želi Jezus priti k Vam domov.

Lepo Vas vabim in spodbujam, da bi se tudi Vi odločili in bi vsak prvi petek v mesecu  prejeli sveto obhajilo na domu. Kadar boste želeli, boste doma lahko prejeli tudi zakrament svete  spovedi.

 

    Kaj je potrebno, da Vas obišče Jezus na domu?   Samo to, da pokličete po telefonu v župnišče:   041-905-496    ali

01/787-32-42  ali pa prosite nekoga, da  pride osebno v župnišče in se bomo dogovorili za uro obiska.

    S tem, ko Vam duhovnik prinese na dom sveto obhajilo, nimate nobenega stroška, saj ob takem obisku ne vzamem nobenega daru.  Zato glede tega ne imejte nikoli nobenih skrbi ali ozirov.

   Za obisk duhovnika  je potrebno le to, da lahko pridem v hišo.  Če sami ne morete odpreti, morda naprosite koga od sosedov, da pride  takrat k vam domov in omogoči vstop v hišo duhovniku z Jezusom.  Ko boste sporočili svojo željo, da želite prejemati sveto obhajilo na prve petke, se bomo dogovorili za uro, kdaj bi Vas obiskal (morda za pol ure prej ali kasneje, odvisno od dolžine obiska  v posamezni hiši).

      Obhajamo LETO USMILJENJA.  Sveto obhajilo je izrazit Božji dar USMILJENJA, saj nihče ni vreden  tega, da pride Jezus v naše srce. Pa vendar se Jezus poniža in se združi z nami kljub pomanjkljivostim, ki  jih imamo.  On nas neizmerno ljubi. Pokažimo mu tudi mi praktično to ljubezen s tem,da se poleg drugih dni združimo z Njim na prve petke.

   Vesel bom, če se boste odločili za prejem svetega obhajila na domu vsak prvi  petek. Čakam Vašega sporočila, da si to želite. 

      Lepo Vas pozdravljam v želji, da se srečamo osebno morda že na prvi petek, 5. februarja 2016.

      Milan Grden, župnik

Lokacija: