Preskoči na vsebino


 Župnijski list št. 7  -  6. maj  2018

ŽUPNIJSKI LIST      ŠT. JURIJ PRI GROSUPLJEM                        Leto IV.   št. 6                15. april 2018

Tretja zapoved:  POSVEČUJ GOSPODOV DAN

450. Zakaj je Bog "blagoslovil sobotni dan in ga posvetil" (2 Mz 20,11)?
Zato, ker se v soboto spominjamo počitka Boga sedmi dan stvarjenja, kakor tudi osvoboditve Izraela iz egiptovske sužnosti in zaveze, ki jo je Bog sklenil s svojim ljudstvom.
451. Kako se Jezus vede do sobote?
Jezus priznava svetost sobote in z božjo oblastjo podaja pristno razlago te postave: "Sobota je zaradi človeka in ne človek zaradi sobote" (Mr 2,27).
452. Zakaj je bila za kristjane sobota nadomeščena z nedeljo?
Zato, ker je nedelja dan Kristusovega vstajenja. Kot "prvi dan tedna" (Mr 16,2), spominja na prvo stvarjenje; kot "osmi dan", dan, ki sledi soboti, pomeni ta dan novo stvarjenje, ki se je začelo s Kristusovim vstajenjem. Nedelja je tako postala za kristjane prvi izmed  vseh dni, prvi izmed vseh praznikov: Gospodov dan, ko Gospod s svojo veliko nočjo (pasho) dopolnjuje duhovno resničnost judovske sobote in naznanja človekov večni počitek v Bogu.
453. Kako posvečujemo nedeljo?
Kristjani posvečujejo nedeljo in druge zapovedane praznike z udeležbo pri Gospodovi evharistiji. Vzdržijo se tudi tistih dejavnosti, ki ovirajo bogočastje,  Gospodovemu dnevu lastno veselje ter duhu in telesu primeren oddih. Dovoljene so dejavnosti, povezane z družinskimi potrebami ali službe velike socialne koristi, samo da ne bodo uvedle navad, škodljivih za posvečevanje nedelje, za družinsko življenje in zdravje.
454. Zakaj je pomembno civilno priznavati nedeljo kot dela prost dan?
Zato, da je vsem dana dejanska možnost razpolagati z dovolj počitka in prostega časa, poskrbeti za družinsko, kulturno, družbeno in versko življenje; najti ustrezen čas za meditacijo, razmislek, molk in kulturo;  posvečati se dobrim delom, zlasti v prid bolnim in starim.

NEDELJA je za nas Gospodov dan!  Namenjen je telesnemu počitku in duhovni osvežitvi. Člani družine naj bi se bolj posvetili drug drugemu in vsi skupaj Bogu.
Med vsemi zapovedmi Judje še posebej spoštujejo tretjo zapoved. Ob sobotah ničesar ne delajo: ne gredo v službo, ne čistijo in ne kuhajo (hrano pripravijo že v petek ali gredo na kosilo v restavracijo), tudi posode ob sobotah ne pomivajo..., ne uporabljajo prevoznih sredstev, pa tudi ne telefonirajo!, ne gledajo televizije!, ne poslušajo posvetne poslušajo glasbe!... Ta dan se zares posvetijo počitku, molitvi in drug drugemu. Ves teden se ga veselijo in težko pričakujejo... Praznovanje se prične na predvečer, ko zaide sonce. Pred tem počistijo stanovanje, gredo po nakupih in skuhajo ter pripravijo vse potrebno za naslednji dan. Če ostane še kaj neopravljenega, to preložijo na naslednji teden.
Pri Judih je še posebej slovesna petkova večerja, pri kateri so pomembne  zahvalne molitve, pesmi, blagoslov, lomljene kruha, zaužijejo tudi kozarec vina oz. grozdnega soka... Vse to zelo spominja na krščansko evharistično daritev oz. na sveto mašo. Običajno Mati prižge dve sveči, simbol luči – življenja, oče pa s polaganjem rok blagoslovi vsakogar, ki je  ob mizi in pove, zakaj je hvaležen zanj. Ob sobatah gredo očetje s sinovi k skupni molitvi v sinagogio, če je ta blizu, sicer pa sobotni dan preživijo doma ob počitku, igrah in sprehodih, obiščejo sosede in sorodnike, ki živijo blizu... Sobotni dan počitka se konča ob sončnem zahodu s kratkim obredom, nato pa običajno spet prižgejo svoje mobilnike, pogledajo, kaj je novega na internetu, če pa utegnejo, si skupaj ogledajo še kakšen film.
Gospodov dan v krščanstvu obhajamo v nedeljo. Tudi za nas velja tretja božja zapoved, zapovedana sta obisk svete maše in počitek. Ni prav, če je preveč dela s kuhanjem, postrežbo in s pospravljanjem, ali celo opravljanjem tistih del, za katera je med tednom zmanjkalo časa (likanje, čiščenje stanovanja, pranja avtomobilov, učenja, gledanja televizije, brskanja po internetu ... V »misijonskem letu« si v nedeljo vzemimo čas: za Boga, za družino, za prijatelje in tudi zase!

Oznanila:

Torek, 17. april: Seja članov ŽPS
Petek, 20.april: Srečanje svetopisemske skupine

Sobota, 21. april:  CELODNEVNO  ČEŠČENJE:

  8.00 - sv. maša  nato pa molitev »po vaseh«:

  9.00 - Ponova vas

10.00 - Mala vas

11.00 - Kobiljek

12.00 – Udje in Cerovo

13.00 – Podgorica, Bičje in Pece

14.00 – Št. Jurij

15.00 – Rogatec, Vrbičje, Medvedica

16.00 – člani ŽPS

17.00 – birmanci, mladi, animatorji

18.00 – vsi ki ne morete čez dan

19.00 - sv. maša in zaključek češčenja.

Otroci nimajo ure molitve posebej, naj pridejo skupaj s starši in ostalimi. Vsaka družina naj vzame ta dan resno. Eno uro molite za blagoslov svoje družine, za župnijo in škofijo, ki ji pripadamo, vzemite si čas za obisk jutranje ali večerne svete maše.

22. april: Nedelja DOBREGA PASTIRJA

MOLIMO ZA DUHOVNE POKLICE:

Jezus naroča: "Prosite Gospoda žetve..."

Molitev za duhovniške in redovniške poklice je dolžnost vseh, stalna dolžnost. Prihodnost poklicev je v božjih rokah, a v nekem smislu tudi v naših. Molitev je naša moč.

Gospod Jezus, kakor si nekoč poklical apostole in jih naredil za ribiče ljudi, tako naj odmeva tudi danes tvoje dobrotno povabilo: "Pridi in hodi za menoj!" Podeli mladim fantom in dekletom milost, da bodo velikodušno odgovorili na tvoj klic.
Stoj ob strani našim škofom, duhodvnikom in redovnikom pri njihovem napornem pastirskem delu. Daj vztrajnosti našim semeniščnikom in bogoslovcem ter vsem, ki iščejo ideale uresničenja popolne predanosti tvoji službi. Prebudi v naših  občestvih misjonskega duha. Gospod, pošlji delavcev na svojo žetev in ne daj, da bi človeštvo zaradi pomanjkanja duhovnikov, misijonarjev in redovnikov bilo premalo obveščeno o evangeliju. Marija, Mati Cerkve, vzornica sleherne poklicanosti, pomagaj nam, da bomo Gospodu, ki nas kliče k sodelovanju pri božjem zveličavnem načrtu, izrekli svoj "da". Amen.      Janez Pavel II., 11. 2. 1987

Nedelja, 22. april: ŽEGNANJE – to je spomin na blagoslov oz. posvetitev cerkve. Običajno je to tudi dan – praznik farnega zavetnika. To je praznik vse župnije! Prihodnje leto bo 150-letnica ustanovitve župnije Št. Jurij. Od 1787 bila vikarijat (imela je duhovnika) in je spadala v župnijo Šmarje - Sap.
Na prvi petek in soboto v maju bomo počastili tudi Jezusovo in Marijino Srce.

Otroci in starši ste lepo vabljeni k šmarnicam, tudi takrat, ko ne bo svete maše!

Nedelja, 5. maja: sv. maša v čast sv. Florjanu za gasilce bo letos v Škocjanu.

MISIJON 2018 –

Petek, 20. april: Grosuplje: Benjamin Siter - pričevalec za mlade
Benjamin se je kot mladostnik oddaljil od vere potem pa začel raziskovati verodostojnost Svetega pisma... Govoril bo o življenju v Svetem Duhu, več o njegovi življenjski izkušnji pa mladi izvemo od njega samega 20. 4., ob 20. uri v veroučnih prostorih pod novo cerkvijo.

Petek, 20. april: Škofljica: – P..Peter Vrabec, frančiškan iz novomeškega samostana, je uradni eksorcist novomeške škofije. Zelo dejaven je tudi pri gibanju Prenova v Duhu, kjer večkrat daruje svete maše za ozdravljenje. Je tudi pisec in avtor večih knjig, zelo priznan pa je tudi kot predavatelj po drugih državah in v Medžugorju. Priznan je kot izreden spovednik. Svoje delo posveča karizmatičnim gibanjem v Katoliški Cerkvi na Slovenskem.

Nedelja, 22. april: Grosuplje; Gregor Čušin: Vera levega razbojnika
Ponedeljek – četrtek, 21. - 24. maj: Romanje k p. Piju v San Giovanni Rotondo in v Loreto. Prijave že zbiramo. Z nami bo tudi upokojeni nadškof mons. Alojz Uran.

 

Mašni nameni od 15. aprila do 6. maja 2018

ŠMARNICE – bodo v Št. Juriju vsak večer ob 19. uri.

19.4. -četrtek, Leon, papež:    ob 19.00 +Dragica Skubiic, obl.
20.4. -petek: Teotim,škof:      ob 19.00 +Rozalija, Franc in brata Mehle, obl.
21.4. –sob.: CELODNEVNO- ob 8.00 +iz družine Maver (Zagradec)
                   ČEŠČENJE:      ob 19.00 +Alojz in Frančiška Hribar, obl.

22.4.-4. velikon. nedelja:       ob   8.00  +st. Tine in Olga Drobnič
          ŽEGNANJSKA          ob 10.00  + Stanislav Štrukelj, obl.

26.4. -četrtek, Marija: ob 19.00 +St. Trontelj in st. Zaviršek
27.4. -petek: Hozana  :           ob 19.00 +pok. Škrjanc (Udje 7)
28.4. -sobota: Peter Ch.         ob 19.00 +Anton Tomšič, obl.

29.4.-5. velikon. nedelja:       ob   8.00  +st. ter brata Stane in Tine Janežič
          Katarina, devica          ob 10.00  + st Okoren in st. Kunej

1. 5.: torek: Sv. Jožef Delavec: ob   19.00  +Albina Hribar (nam. cvetja)
3.5.- četrtek: Filip in Jakob:   ob 19.00 +.Antonija Tomšič, (nam. cvetja)
4.5. -petek: Florjan, muč.:    ob 19.00 +Marija Dremelj (Ponova vas)
5.5. -sobota: Angel, muč.:      ob 19.00 +Frančiška Rebolj

6.5. -6. velikon. nedelja:        ob   8.00  +Marinka Omahen, obl. in st. Zelnikar
            Dominik Savio           ob 10.00  za zdravje (Bičje)

 Župnijski list št. 4  -     4. marec  2018

Župnijski list št. 3  -  11. februar  2018

Župnijski list št. 2  -  21. januar  2018

Župnijski list št. 1  -  1. januar  2018

Župnijski list št. 16  -  10. december  2017

Župnijski list št. 15  -  19. november  2017

Župnijski list št. 14  -  29. oktober  2017

Župnijski list št. 13  -  8. oktober  2017

Župnijski list št. 12  -  17. september  2017

Župnijski list št. 11  -  27. avgust  2017

Župnijski list št. 10    6. avgust  2017

Župnijski list št. 9      2. julij  2017

Župnijski list št. 8      11. junij  2017

Župnijski list št. 7      21. maj  2017

Župnijski list št. 6      1. maj  2017

Župnijski list št. 5     9. april  2017
Župnijski list št 4 (19.03.2017)

Župnijski list  št. 4            19. marec 2017   SVETA BIRMA - »Izvoli življenje!« Podelitev zakramenta svete birmepoteka v treh stopnj...

Župnijski list št. 3 (26.2.2017)

      ŽUPNIJSKI LIST   Leto III   št 3   26. febr. 2017 Eno leto in pol je kratka doba, da spoznaš in vzljubiš človeka. Bilo pa je dovolj, da s...

Župnijski list št. 2 (5.2.2017)

  Župnijski list št 2.   Nekdo ima lahko samo dober posluh, pa lepo zapoje. Drugi se lahko izpopolni za solo ali zborovsko petje, zopet drugi se povzpnejo do opernih pevcev, neka...

Župnijski list št. 1 (15.1.2017)

  Župnijski list št. 1 - 2017   Bog, Stvarnik, Vsemogočni, Večni ... se je tako »ponižal« in govoril z nami ljudmi. Mnogokrat in na mnogotere načine je nekdaj Bog ...

Župnijski list št. 18 (25.12.2016)

Dragi bratje duhovniki, redovnice, redovniki, verniki in vsi ljudje dobre volje! Oznanilo o učlovečenju in rojstvu Božjega Sina v človeški družini, ki mu vsako leto prisluhnemo ob božičn...

Župnijski list št. 17 (4.12.2016)

Če bi imeli možnost, da bi sami izbirali, kakšna naj bo naša mati, potem bi si večina gotovo želela in določila, naj bo naša mama najlepša, najbolj plemenita, najbolj&...

Župnijski list št. 16 (13.11.2016)

V prvih krščanskih stoletjih so pri bogoslužju vsi navdušeno molili, sodelovali in tudi peli. S časom pa nekateri niso več peli, zanašali so se na druge, češ drugi ima...

Župnijski list št. 15 (23.10.2016)

Že sam izraz Božja beseda pove, da gre za dragocene besede, za najlepša sporočila, za najbolj osrečujoč, nagovor Boga – človeku. Za mnoge je to zaklad, za katerega se ne zanimajo, j...

Župnijski list št. 14 (2.10.2016)

Ponovski so možje se zbrali, Piskov ata so zemljo dali, Cirilovi so načrt skovali, da faranom znamenje nazaj bi dali. Tam na hribčku za ovinkom križ stoji, tam na hribčku pred vasjo. Tam bi rad...

Župnijski list št. 13 (11.9.2016)

Vera, s katero so bili prežeti naši verniki, se je pogosto odražala tudi na zunaj. Ne samo v molitvi, udeležbi pri bogoslužju in spoštljivem odnosu do vsega, kar je bilo v Božjo ča...

Župnijski list št. 12 (21.8.2016)

Kdor ima še oči in srce za naravo – za stvarnico, kot jo imenuje Valentin Vodnik – sproti opaža letne spremembe. Kako hitro začnejo odpadati listi z dreves, kako opazno se kraj&s...

Župnijski list št. 11 (31.7.2016)

Ne vemo, ob koliko navzočih ali nepričakovano in na samem. Pri belem dnevu, sredi noči ali ob svitu. Polagoma z ležečega stanja malce kvišku in potem nenadoma visoko pod nebo. In je ni in ...

Župnijski list št. 10 (10.7.2016)

Prav vsak dan smo sposobni izkazati nekaj usmiljenja, če le nismo popolni tirani. Teh naj med kristjani ne bi bilo; kako bi se sicer mogli imenovati kristjani! Telesna in duhovna dela usmiljenja so n...

Župnijski list št. 9 (19.6.2016)

Domačijo in domače najbolje ceni ta, ki je okusil tuje in tujino. Iz te, iz tujine, se rojeva domotožje. Tesno je povezano z domovino. Kdor jo je trajno zapustil, odtlej niha med dvema: staro in no...

Župnijski list št. 8 (29.5.2016)

Kaj je sto let v primerjavi z večnostjo in kaj s tako imenovanimi svetlobnimi leti! To je komaj nekaj prvih korakov v merjeni čas. Če sto let izmerimo z rodovi, najdemo v tem času mnogo svojih sor...

Župnijski list št. 7 (8.5.2016)

Bog ne biva samo na enem kraju, ni mu potrebno potovati v drug kraj, daj je tam navzoč. Je vseobsegajoč, je vedno povsod, ni »kraja« kjer ne bi bival vsak trenutek. Tudi Marija seda...

Župnijski list št. 6 (17.4.2016)

Kajn in Abel sta darovala Bogu žgalni daritvi. Ker je bil Abel po srcu dober in je ljubil Boga in zanj izbral za daritev najlepšo žival, se je bel dim dvigal visoko pod nebo. Kanj je bil hudo...

Župnijski list št. 4 (6.3.2016)

Kdo, ki bi bil obsojen na dolgoletni zapor ali bi moral odslužiti težko kazen, ne bi bil vesel, če bi ga oblastniki pomilostili ali če bi kdo drug plačal visoko kazen za njegove prekrške. ...

Župnijski list št. 3 (14.2.2016)

Postni čas. 40 dni in šest nedelj je časa za pripravo na veliki praznik vstajenja. Ob obilici vsemogočih dobrot, nas beseda post kar »zbode«. Zakaj se odpovedati mesu, zakaj manj...

Župnijski list št. 2 (24. 1. 2016)

Ali je res, da nas bo pobralo, če ne bomo brali? Mnogo ljudi je doseglo visoko starost, pa po koncu štirirazredne šole niso prebrali niti ene knjige. Prej pa komaj kakšno, saj je...
[1] 2 > 

Print Friendly and PDF